Publikace a materiály ke stažení.

2022 Analýza požáru v NP České Švýcarsko
Zpráva Hasičského záchranného sboru ČR o likvidaci požázu v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do konce srpna 2022. K této tématice viz též článek Proč hoří les?

2020 Je to demokracie, jež cíleně ničí lesy?
studie (06/2020)

1943 Silvestr Prát: Negativní a positivní ochrana přírody
časopis Architekt SIA 42 (12), 1943

1913 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský: Pěstování lesa
Na základě pramenů, Písek 1913

1885 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský: Dějiny lesů v Čechách
Dle historických pramenů, Písek 1885

1913 Jan Evangelista Chadt-Ševětínský: Památné stromy
Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Písek 1913

1952 Antonín Pfeffer: Kůrovec
Lesnická knihovna, svazek 12, Nakladatelství Brázda, Praha 1952

2011 Ivo Vicena: Bezzásahový les na Šumavě na příkladu Židovského lesa
Vznik, historie, budoucnost a poučení
Publikace popisuje a dokládá vznik a vývoj tzv. Židovského lesa na svazích Medvědí hory. Vydalo nakladatelství Fortuna 2011

2011 Krečmer, Vovesný, Zahradník: Ke smyslu ochrany lesů národních parků
Úvaha nad prací Expertní pracovní skupiny hejtmanů Jihočeského a Plzeňského kraje v kauze managementu lesů NP Šumava
Publikace se zamýšlí nad společenskými aspekty, které vedly k současnému stavu lesů v NPŠ.
Vydalo nakladatelství Fortuna 2011

2010 Šantrůčková-Vrba: Co vyprávějí šumavské smrčiny
Tato publikace vyšla v r. 2010; k ní vyšlo v Lesnické práci 10/2010 vyjádření Vladimíra Krečmera – zde – a odpověď recenzenta publikace Pavla Šamonila v Lesnické práci 11/2010 – zde.
K odpovědi Pavla Šamonila jen tolik, že princip předběžné opatrnosti je používán proto, aby KALAMITÁM PŘEDEŠEL, nikoli aby kalamitu zastavil, jak se p. Šamonil zřejmě domnívá, a i jeho názor redukující společenskou objednávku lesnictví pouze na produkci dřeva je pohled přinejmenším poněkud neinformovaný: produkce dřeva je totiž jen jednou z požadovaných funkcí lesa, a to nikoli primární nebo vždy vyžadovanou.

——

2012 Sborník příspěvků z konference “NPŠ – produkt, nebo oběť doby?”
která se konala 13.02.2012 v Senátu ČR. (Prezentace uvedené na konferenci, Usnesení Senátu ke konferenci)
Zdroj: Konference

2011 Právní analýza podmínek postupu NPŠ při zásazích proti škůdcům
Posouzení právních podmínek pro uplatnění postupu dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. při zásazích proti škůdcům ve vybraných lesních porostech I. a II. zóny NPŠ.
Zdroj: podklady pro projednání petice Zachraňme Šumavu v Senátu ČR

2011 Petice “Zachraňme Šumavu” – usnesení Senátu č. 057
Petice “Zachraňme Šumavu” – usnesení Senátu č. 311
Senát podpořil Petici “Zachraňme Šumavu”.
Zdroj: stránky Senátu PČR, Senátní tisk č. 084

2009 Kůrovcová kalamita v Národním parku Šumava a její dopady na přírodní a životní prostředí
ing. Karel Simon: Odborné vyjádření k současnému stavu

2009 Společná vize Šumava 2020
Dokument MŽP a NPŠ určený obcím na území NP Šumava, který si vysloužil kritiku starostů i představitelů krajů.

2009 Prosazování politických cílů ministerstvem ŽP v NP Šumava z pohledu o.s. Šumava 21
Referát Ing. Jiřího Šticha pro konferenci “Vlastníci lesů a lesní hospodářství ve vazbách k environmentální politice a legislativě ČR”, pořádanou Českou lesnickou společností, o.d., 15.10.2009 v Hradci Králové. Příloha k referátu zde.

2009 Bezzásahový management v NP Šumava
Referát Ing. Jiřího Šticha pro konferenci “Šumava na rozcestí”, pořádanou Sekcí krajinářské architektur IFLA ČR 10.-11.09.2009 v Železné Rudě.

2009 Historie vzniku bezzásahovosti v šumavských národních parcích
Referát Ing. Jiřího Šticha pro konferenci s názvem ” 1. medzinárodná konferencia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na Slovensku”, pořádanou Gemerským regionálním sdružením vlastníků nestátních lesů ve dnech 10. a 11. března 2009 v Košickej Belej, Slovensko.

2009 Závěrečná zpráva expertní skupiny z posouzení výskytu a ochrany proti lýkožroutu smrkovému v II. zónách NP Šumava (PDF)
Závěrečná zpráva včetně dílčích zpráv a příloh ke stažení (ZIP)
Závěrečná zpráva z několikadenního šetření zejména v bezzásahových a navazujících územích II.zón NP Šumava, kterou provedla dvanátičlenná nezávislá expertní skupina složená z představitelů výzkumu, správy a majitelů lesů a odborníků z Jihočeského i Plzeňského kraje za účasti pracovníků Správy NP Šumava v červenci 2009.

2008 Plakát Zachraňme Šumavu
V souvislosti s uspořádáním putovní výstavy Zachraňme Šumavu vydal SVaz obcí NP Šumava barevný plakát ve formátu A2, na jehož přípravě se podílelo naše sdružení. Zároveň jsme za finančního přispění Svazu obcí NP Šumava zajistili dotisk naší brožury „Mýty“ a skutečnosti o NP Šumava, který byl určen návštěvníkům výstavy.

2008 Poselství Tatry pre ľudí
Účastníci Tatranské školy regionálního rozvoje přijali na konferenci regionálního rozvoje, konané ve Starém Smokovci v 23.-24.10.2008, poselství pro udržitelný rozvoj Tater.

2007 ‘Mýty’ a skutečnosti o Národním parku Šumava
Šumava 21 reaguje touto publikací na podobně nazvaný materiál Správy NP Šumava. V něm správa NP předkládá určitá tvrzení a zároveň k nim podává svá vysvětlení. Nabízíme k těmto „mýtům“ alternativní výklad.

2007 Šumava – zelená střecha Evropy II
Sborník referátů z konference konané 20.07.2007 v Srní. (Program konference)

2007 Výpis ze znaleckého posudku č. 4/2007 Prameny Vltavy
V r. 2007 zpracoval ing. Ivo Vicena, CS., znalecký posudek č. 4/2007 – Prameny Vltavy – na 1. zónu č. 58 Národního parku Šumava. Výtah z tohoto posudku zpracoval ing. Vladimír Valenta, CSc., na základě své návštěvy pramenů Vltavy v květnu 2013 (článek zde…, fotogalerie zde…).

2006 Turistická stezka a hraniční přechod Modrý sloup
Hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000, zpracoval Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (uveřejňujeme na žádost našich čtenářů).

2005 Musíme mít na Šumavě suché lesy?
Informační list vydaný Šumavou 21 v roce 2005. Jeho součástí byla anketa, výsledky a ohlasy účastníků zde.

2004 Stanovisko obcí Mikroregionu Šumava-západ (17.08.2004)
Stanovisko obcí k žádosti ředitele SNPŠ o vyjádření k připravovaným změnám zonace NP a úpravě Plánu péče.

2004 Prohlášení Národního lesnického komitétu (22.04.2004)
Prohlášení NLK k vážnému ohrožení Národního parku Šumava.

2004 Otevřený dopis RNDr. Liboru Ambrozkovi (únor 2004)
Otevřený dopis ministrovi životního prostředí a vedení Národního parku Šumava od Akademické obec Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně.

1993 Návrh smlouvy pro Park servis Šumava s. r. o.
Návrh exklusivní smlouvy NPŠ se společností Park servis Šumava s. r. o., s vazbou na ing. Františka Krejčího, na práce v NPŠ. Tato smlouva, která podepsána nebyla, stála místo prvního ředitele NPŠ ing. Jiřího Kece.

1991 Návrh nařízení vlády ČR na zřízení NP Šumava
Dokumenty relevantní nař. vl. 163/1991 Sb. NP byl vyhlášen i přes nesouhlasná stanoviska – jednoznačně se jednalo o politický akt (kšeft?).