Archiv

Články a názory

Opět se bojuje o zelené lesy

Autor: Tomáš Jirsa, Neviditelný pes 30.05.2019

Premiér Babiš i ministr životního prostředí Brabec neustále opakují, že je boj se suchem absolutní prioritou vlády. Je-li opravdu boj se suchem prioritou vlády, měl by se premiér zaměřit na právě probíhající proces schvalování nové zonace v Národním parku Šumava. celý článek...

Cestovní kancelář Kůrovec

Autor: Tomáš Jirsa, Neviditelný pes 04.05.2019

Po dobu téměř dvaceti let nás ekologističtí aktivisté nevládních organizací přesvědčovali, že „kůrovec je lékař lesa“. Někteří představitelé Národního parku Šumava ještě v devadesátých letech tvrdili, že kůrovec napadá pouze staré a nemocné stromy. celý článek...

Odpovědnost MŽP za kůrovcovou katastrofu

Autor: Karel Simon, 04.04.2019

Spoluzodpovědnost Ministerstva životního prostředí – vrchního státního dozoru v lesích na rozsahu kůrovcové kalamity – největší ekologické katastrofy v historii českých lesů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. celý článek...

Kůrovec se chystá posvačit?

Autor: Ivo Vicena, 24.03.2019

Týdeník EURO uveřejnil dne 17. 3. 2019 zajímavý článek Miroslava Zámečníka „Kůrovci se chystají posvačit“. Popisuje kalamitní poměry v lesích kanadské provincie Britská Kolumbie na tamních porostech borovice pokroucené (Pinus contorta) způsobené kůrovcem-lýkohubem (Dendroctonus ponderosa). celý článek...

Proměny kulturní Šumavy a petice

Autor: Pavel Valtr, 25.02.2019

Co dnes chrání národní park, či co chce teprve zřídit

Neoddiskutovatelnou jedinečnou hodnotou Šumavy jsou pozůstatky ledovcového období: jezerní kary s glaciálními jezírky (které byly však v minulosti upravovány proto, aby jezírka pozůstala) a šumavský fenomen – rašeliniště s okrajovou borovicí blatkou, celý článek...

KŮROVEC: Tragické hospodaření a řízení

Autor: Ivo Vicena, Neviditelný pes 18.02.2019

V tisku i v televizi se uvádějí popisy současné kůrovcové kalamity a velké škody, ke kterým nynější stav vede jak na produkci dříví, tak zejména jaký vliv má současný stav na krajinu, celkovou přírodu, hospodaření s vodou, zhoršování ovzduší a bezpečnost proti požárům, zvyšování teploty, stav půdy, odplavování humusu jako nejúrodnější půdní složky, zhoršení prostředí pro ptactvo a jiné organismy. K tomu, aby se konečně po mnoha letech začalo něco dělat alespoň nyní v r. 2019, však současné kroky ústředních orgánů nevedou.

celý článek...

–