Česká republika

Živý les
Petice slovenské občanského sdružení proti ničení přírody

Pravda o Šumavě
Stránky soukromé iniciativy na ochranu Šumavy

Národní park Šumava
Oficiální stránky Národního parku Šumava.

 Hnutí Život, z. s.
Stránky občanské ekologické iniciativy podporující zachování živé přírody a harmonické soužití občanů s přírodou.

Zachraňme Šumavu, o. s.
Stránky občanského sdružení pro záchranu Šumavy

Šumava umírající
Šumava – oběť

Jan Červenka: stránky o lese v NPŠ
Osobní stránky o lese a lesnictví.

Přírodě blízké lesnictví 2003-2008od 11/2008

Stránky o lese a lesnictví.
blog Karla Drábka
Příroda, fotografie, ekologie a tak vůbec.

Euroregion Šumava
Stránky Euroregionu Šumava.

 Šumavy
Regionální muzeum pro oblast západní části Šumavy nacházející se na jihozápadě bývalého okresu Klatovy.

Regionální rozvojová agentura Šumava
Stránky stejnojmenné obecně prospěšné společnosti. Cestovní ruch, dotace, fondy…

Region Šumava – informační portál
Informační portál Šumavy a šumavského předhůří. Turistické zajímavosti.

Silvarium
Lesnický a dřevařský server s obsáhlým monitoringem tisku.

Zprávy týkající se NP Šumava jsou v rubrice Lesnictví.

Stránky Svazu Obcí Národního parku Šumava – aktuality, stanoviska obcí.
ŠumavaNET
Regionální zpravodajský server.

Sousední státy
Národní park Bavorský les
Sousední národní park ve spolkové zemi Bavorsko – oficiální stránky NP Bavorský les.

Klášter Schlägl
Stránky kláštera Schlägl v Rakousku, jehož lesní majetky sousedí s NP Šumava.

Bürgerbewegung zum Schutz des Bayerischen Waldes e. V.
Občanské sdružení prosazující aktivní přístup k ochraně lesů v NP Bavorský les.

Mezinárodní ochrana přírody
EUROPARC
Zastřešující federace evropských chráněných území. Česká pobočka na 
www.europarc.cz.

IUCN – Světový svaz ochrany přírody
Oficiální stránky Světového svazu ochrany přírody.

PAN Parks
Stránky organizace PAN Parks, kterou zřídil v roce 1997 Světový fond na ochranu přírody (WWF) kvůli nutnosti zlepšit správu chráněných území po celé Evropě.

UNEP – Program OSN pro životní prostředí
Oficiální stránky UNEP (United Nations Environment Programme).

UNEP-WCMC – Světové monitorovací centrum ochrany přírody UNEP
Stránky UNEP-WCMC (UNEP World Conservation Monitoring Centre).

WCPA – Světová komise IUCN pro chráněná území
Oficiální stránky WCPA (World Commission on Protected Areas) – světové sítě chráněných území, management chráněných území.

WDPA – Světová databáze chráněných území
Vyhledávání chráněných území v databázi WDPA (World Database on Protected Areas). Kategorizace chráněných území podle IUCN.

Osobnosti
Jan Evangelista Chadt-Ševětínský
Český lesník, historik a pedagog.

Viktor Schauberger
Rakouský lesník, vynálezce a spisovatel.

Vladimír Úlehla
Rostlinný fyziolog, ekolog, etnograf, pedagog.