V pondělí 3. dubna 2023 proběhl v prostorech poslanecké sněmovny avizovaný seminář (viz pozvánka) o požáru v Národním parku České Švýcarsko. První dojmy jsou popsány zde, následuje podrobnější zpráva:

Seminář k požáru v NPČŠ

Seminář, po němž následovala diskuse, byl rozdělen přestávkou, ve které byla podána tisková zpráva:

Zvukový záznam semináře je uveden zde:

Přehled vystupujících s uvedením času ve zvukovém záznamu:

0:00:00 ing. Václav Král, poslanec
0:03:15 Mgr. Karel Krejza, poslanec
0:04:06 – moderátor – JUDr. Jana Marečková

0:05:23 ing. Martin Klewar, lesník – Analýza stavu lesních porostů před požárem (prezentace)

0:20:06 – moderátor

0:20:20 doc. Dr. Ing. Jan Štykar, MENDELU – Typizace přirozenosti vegetace (prezentace)

0:30:52 – moderátor

0:31:05 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI Třeboň – Funkce lesa v utváření klimatu a oběhu vody (prezentace)

0:49:30 – moderátor

0:50:10 ing. Roman Berčák, ČZU Praha – Problematika lesních požárů na kalamitních plochách (prezentace)

1:07:10 Mgr. Ing. Ivan Chromek, TU Zvolen – Súčasný stav v ochrane lesov pred požiarmi (prezentace)

1:31:50 – moderátor

1:32:04 Jan Kolář, starosta Krásná Lípa – Okolnosti a kontext požáru v NP České Švýcarsko (prezentace)

1:58:10 – moderátor

1:58:48 občan, jehož dům shořel – Zkušenosti s jednáním státních orgánů po požáru

2:00:25 – moderátor

2:00:50 František Moravec, starosta Staré Křečany – K požáru v Národním parku České Švýcarsko (prezentace)

2:10:38 – moderátor

2:11:45 Marek Kny, starosta Jetřichovice – Situaci občanů a podnikatelů v našich obcích (prezentace)

2:13:44 – moderátor

2:13:56 Mgr. Jiřina Kraliková, starostka Strážný – Situace obce v NPŠ

2:27:35 – moderátor

2:27:52 genpor. Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D. MBA, gen. ředitel HZS ČR – Požár v Národním parku České Švýcarsko (prezentace)

2:58:24 – moderátor

3:02:41 ing. Tomáš Tesař, náměstek MŽP – …

2:03:30 – moderátor

přestávka

2:04:50 – moderátor

3:05:05 Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí n. Labem – K příčinám globálního oteplování a souvisejícím ekologickým a sociálním újmám (prezentace)

3:29:15 – moderátor

3:30:16 JUDr. Jana Marečková, advokátka – Národní parky v právních souvislostech (prezentace)

3:55:20 – moderátor

DISKUSE

3:56:15 Petr Martan, lesník a publicista – Postoje ekologistických vědců (nikoli ekologů!), ochrany přírody a státu
4:02:28 poškozený občan, Vlček, Marečková – vzniku požáru, detekce, trestní odpovědnost Ochrany přírody za způsobené škody
4:09:40 dotazy na gen. VLČKA
4:16:36 ing. Martin Klewar
4:18:23 Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., ÚHÚL Brandýs n. Labem
4:25:15 gen. Vlček
4:27:45 Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D., ÚHÚL Brandýs n. Labem
4:30:46 ing. Milan Dařina, lesník a místostarosta Jetřichovice – Národní park České Švýcarsko z pohledu lesníka (prezentace)
4:34:15 ing. Martin Klewar
4:38:48 ing. Tomáš Tesař
4:39:56 ing. Jaroslav Novák
4:42:15 JUDr. Jana Marečková
4:42:45 poslanec Karel Krejza
4:45:26 ing. Čížek – energetika
4:48:42 JUDr. Jana Marečková
4:49:55 diskutující
4:52:15 JUDr. Jana Marečková
4:53:38 Mgr. Ing. Ivan Chromek
4:55:17 Marian Lopuch, hasič
4:58:26 lesní hospodář
4:59:30 JUDr. Jana Marečková
5:00:35 Iveta Kohoutová, starostka Karlova Ves (Křivoklátsko) – NP Křivoklátsko a chování MŽP
5:03:05 Doc. Ing. Josef Seják, CSc. – poškozování není dle platných zákonů protiprávní činností
5:06:45 JUDr. Jana Marečková – zákon legalizuje páchat ekologickou škodu
5:08:14 Doc. Ing. Josef Seják, CSc. – největším poškozovatelem ŽP v ČR jsou orgány ochrany přírody
5:08:55 ing. Martin Klewar, ing. Jaroslav Novák
5:12:57 diskutující
5:13:25 ing. Jan Šonka, CSc. – vlivy počasí
5:15:39 ing. Jaroslav Novák – kůrovcové škody

5:18:45 JUDr. Jana Marečková

———

Vladimír Říha

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=12