Luzenské údolí podléhá nejpřísnější ochraně, kde je jakákoli lidská činnost, a i jen přítomnost člověka, zapovězena; oficiálním důvodem je ochrana životního prostředí tetřeva (Tetrao urogallus). Tetřev žije v jehličnatých a smíšených lesích, částečně prosvětlených, a živí se bobulemi a hmyzem, v zimě pak i jehličím a pupeny. Snímky zobrazují stav životního prostředí tetřeva a výstavbu přehrážek, které mají ve slati zadržovat vodu poté, co sousední les pod náporem kůrovce uschl a přestal ji zásobovat vodou.