Ing. Jan Štrobl

Šumava ztratila dalšího svého velikého znalce a zastánce: 27. září 2021 zemřel ing. Jan Štrobl.

Jako hajný, lesní správce a taxátor se ing. Jan Štrobl seznámil s celou šíří lesnickéh provozu a s požadavky lesa a dokázal se k lesu a jeho současným problémům fundovaně, věcně a zajímavě vyjadřovat.

 

Publikoval články, poskytoval rozhovory, komentoval (viz)… Jeho stopu lze nalézt i na našem webu – stačí vpravo nahoře vyhledat “štrobl”.

Vedle lesa, jenž byl jeho srdeční záležitostí, zájmy Honzy Štrobla zasahovaly i do myslivosti, sokolnictví; choval rysici, jež vystupovala i v českých filmech; muzicíroval na harmoniku a borlici, psal povídky…

Honza odešel, aniž se nám všem podařilo zastavit onu plánovitou devastaci Šumavy a lesů zahájenou za vlády předsedy Pitharta. Pokračujeme…