Šumava21, 29. 3. 2009

Vážený pane ministře, je to již více než dva roky, kdy jsme Vám zaslali stížnost na střet zájmů u tehdejšího náměstka ředitele Správy NP a CHKO Šumava Ing. Františka Krejčího, který v té době současně vykonával i funkci ředitele Státního fondu životního prostředí. Na naši, bezpochyby oprávněnou, stížnost jsme od Vás doposud odpověď nedostali, případně jste nám zapomněl poděkovat za upozornění na porušení zákona v případě, že jste o tomto stavu nevěděl.

Avšak na základě naší stížnosti jste konal. K 30. 3. 2007 jste z funkce ředitele Správy NP a CHKO Šumava Ing. Pavlíčka a na jeho místo jmenoval jeho náměstka Ing. Krejčího, a to přesto, že jste při Vaší první návštěvě Šumavy ve funkci ministra ŽP v první polovině měsíce března 2007 vyjádřil Ing. Pavlíčkovi plnou podporu v nelehké situaci po orkánu Kyrill a spokojenost s jeho dosavadní činností na postu ředitele parku.

Nikdy, nikde a nikomu jste tuto náhlou a nečekanou změnu na takto výrazném postu, bez řádného výběrového řízení, nezdůvodnil. Dílem proto, že Vás o to nikdo veřejně nežádal, a dílem proto, že jste necítil potřebu veřejně tuto změnu obhájit. Dovolujeme si zde připomenout, že když bývalý ředitel KRNAPu ing. Novák odešel z této funkce na post ředitele St.p. Lesy ČR, bylo Vámi na jeho místo vypsáno řádné výběrové řízení. Je záhadou, proč jste tak nepostupoval v případě NP Šumava, kde je post ředitele tohoto mezinárodně uznávaného NP po všech stránkách nepoměrně náročnější. Máme se snad domnívat, že Vaše vztahy s Ing. Krejčím jsou mimořádně nadstandardní, nebo jste Ing. Krejčího poznal jako manažera mimořádných schopností? Čerpal jste snad poznatky o jeho mimořádných manažerských schopnostech, ale i odborných a morálních vlastnostech z jeho působení v NP Šumava z počátku 90. let?

Dnes je již naprosto zřejmé, že Ing. Krejčí neoplývá žádnými mimořádnými manažerskými schopnostmi a pro tuto funkci nemá ani potřebné odborné, praktické a morální předpoklady. Důkazem toho je současný naprosto neutěšený a neudržitelný stav v NP Šumava, ke kterému jste přispěl dosazením Ing. Krejčího do funkce ředitele NP. Váš, médii prezentovaný, vztah k této situaci na tom nic nemění.

Proto Vás, vážený pane ministře, vyzýváme, abyste, než odejdete z postu ministra ŽP, napravil toto pochybení, ředitele Ing. Krejčího z postu ředitele SNPŠ a CHKO odvolal a na místo ředitele Správy NP a CHKO Šumava vypsal řádné výběrové řízení. Nového ředitele pak jmenoval na základě doporučení nezávislé, ale skutečně nezávislé, výběrové komise.

 
Za radu o. s. Šumava 21
Ing. Jiří Štich