Karel Havlík, Právo 18. 6. 2004

„Chceme Šumavu zelených lesů,“ vyhlásil právě ustavený přípravný výbor Občanského sdružení Šumava 21, tvořený renomovanými lesními odborníky, a hned o svých názorech informoval dopisem hejtmana Krajského úřadu Plzeňského kraje Petra Zimmermanna (ODS).

Výhrady k ministerstvu

„Nesouhlasíme se současným oficiálním přístupem ministerstva životního prostředí k ochraně přírody v národním parku, který povede k rozvratu nejcennějších biotopů horských smrčin pohraničního hřebene Šumavy. Pokud je cílem zachování a zlepšení přírodních poměrů, nelze lesy v parku ponechat jen přirozenému vývoji. Považujeme ministerské záměry, podporované Hnutím Duha, za mylné a nebezpečné, ohrožující samu podstatu šumavských lesů,” uvádí mj. v dopise občanské sdružení s přáním, aby se nenaplnil plánovaný katastrofický scénář.

Katastrofa nehrozí

Tiskový mluvčí Správy Národního parku a CHKO Šumava Radovan Holub k tomu poznamenal: “Katastrofický scénář se nenaplní, budeme-li naslouchat moudrosti přírody a zkušenostem odborníků. Obávám se, že dnešní volání po zelených lesích je populistické, jehož cílem není ve skutečnosti zelená Šumava, ale v podstatě trvalé a nikým nekontrolované zasahování do jejich porostů.” Holub, který měl i v minulosti blízko k ekologickému pohledu na Šumavu, tvrdí, že v národním parku platí právo na život pro všechny živočichy bez výjimky, tedy i pro rysa a kůrovce.

“Národní park je prostor, kde se ponechávají na většině území přírodní procesy přírodě a nikoliv člověku,” zdůraznil Holub s konstatováním, že správa parku hodlá scelit rozkouskované první zóny a zvětšit je zhruba o třetinu plochy parku.

Občanské sdružení Šumava 21, jehož pojetí je totožné s míněním mnohých starostů obcí ležících na území parku, přesto vyjádřilo svou aktuální obavu: “Až po deseti letech přehodnotí ,odborníci’ dnešní stanovisko, bude Šumava poznamenána lidskou hloupostí na stovky let,” tvrdí sdružení.