Archiv

Zemřel starosta Modravy Antonín Schubert

Ing. Karel Simon

Tři dny před koncem roku 2022 zemřel dlouholetý starosta Modravy Antonín Schubert, bývalý předseda Svazu šumavských obcí a zapálený zastánce záchrany šumavských lesů před jejich ničením ideologickou státní “ochranou” přírody a jejím tzv. bezzásahovým režimem. celý článek… →

Vzkaz klimatickým záškolákům

Redakce Sky News Australia obdržela dopis s poselstvím školním dětem, které o pátcích na pokyn bláznivé Grety místo do školy chodily demonstrovat proti změně klimatu; poselství předal hlasatel Sky News Australia Alan Jones. Jedná se sice o starší událost a z Austrálie, ale je stále aktuální, a to i pro naše poměry. O události informoval článek: celý článek...

Strom duší

Lesy byly, s výjimkou posledních tří desetiletí, opatrovány a ošetřovány jako zdroj života. Od vzniku republiky v r. 1918 při této činnosti v lesích zahynuly stovky lidí. celý článek...

Dopis předsedkyni AVČR

V souvislosti s expertním stanoviskem AV ČR 4/20204/2020, jehož garantem je Ústav výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ), který hlásá teorii antropogenního původu tzv. klimatické změny (zde je třeba zmínit, že akademičtí vědci a “vědci” z Akademie věd ČR, leckdy i zcela odtažitých oborů a specializací, vždy rozhodně podporovali šíření kůrovce v lesích NPŠ pod ideologií vybudování “divočiny” a s hesly “přírodní procesy”, “příroda si pomůže” a “kůrovec – lékař lesa”), zaslali vědci otevřený dopis předsedkyni Akademie věd ČR (tuto informaci zveřejnilo i médiu hlavního proudu MFDnes 22.10.2022): celý článek...

Hnutí Duha opět v akci

Vladimír Říha

Po vynucené kovidové přestávce se Hnutí Duha opět pustilo do činorodé práce, aby si dotace na svou činnost od MŽP a dalších obdobných subjektů zasloužilo. V ověřené spolupráci se Správou Národního parku Šumava (SNPŠ) vytvořilo standardním postupem prostřednictvím zejména médií tzv. hlavního proudu kauzu „nejhorší devastace lesů za posledních 23 let“ Kašperskohorskými městskými lesy. celý článek...

Zemřel ing. Karel Simon

Ing. Karel Simon

V sobotu 5. března 2022 zemřel ing. Karel Simon – lesní inženýr, jeden ze zakladatelů České inspekce životního prostředí, soudní znalec. Svůj zájem a úsilí věnoval šíření informací o skutečném stavu lesů a o tragických důsledcích ochrany a pěstování kůrovce. celý článek...

–