Dokud česká strana nebude proti kůrovci podél hranic účinně zasahovat, je to boj s větrnými mlýny, řekl o současném náročném úsilí o zastavení šíření kůrovce na rakouské straně podél hranic s NP Šumava Johannes Wohlmacher, správce lesů kláštera Schlägl. Klášter je vlastníkem rozsáhlých lesů sousedících s NP Šumava. Lesy pěstuje po staletí s cílem vytvářet přírodě blízký les a hospodaří v nich výběrným způsobem. K vytvoření rozsáhlé holiny museli rakouští lesníci přistoupit kvůli přemnoženému kůrovci, který se sem rozšířil z české strany. V doprovodu pana Wohlmachera jsme v polovině srpna 2008 navštívili postižené lokality, abychom mohli českým médiím a všem zájemcům o Šumavu přiblížit situaci u našich sousedů.