Správa Národního parku Šumava má neustálou péči o to, jak soukromí nebo obecní vlastníci lesů hospodaří ve svých lesích, které leží na území NPŠ – např. zde. Evidentně jí proto nezůstává žádný prostor k tomu, aby se zajímala o to, jak se v lesích pod svou přímou správou chová sama. Nebo snad starost o lesy není jejím záměrem a sleduje zcela jiné cíle?