Na řadě lokalit v bezzásahových zónách NP Šumava, kde kvůli napadení kůrovcem odumřel les, se přirozené zmlazení prakticky nevyskytuje. Tyto plochy zarostly pouze travou a kapradím.