Ve čtvrtek 25. dubna 2024 proběhl v prostorech poslanecké sněmovny již třetí seminář (viz pozvánka) o oficiální ochraně přírody na pozadí požáru v Národním parku České Švýcarsko, tentokráte pod názvem „Národní parky a chráněné krajinné oblasti: současnost, praxe a výzvy do budoucna“.

Seminář k tzv. ochraně přírody po požáru v NPČŠ

Semináře byli pozváni i zástupci MŽP, ale dopadlo to jako vždycky. Takže účast tvořili pouze ti, kteří se sice v problematice orientují, ale nemají žádnou moc situaci změnit k lepšímu:

Seminář k tzv. ochraně přírody po požáru v NPČŠ

Ze semináře byl pořízen videozáznam.

Přehled vystupujících s uvedením času jejich vystoupení:

09:08:00 – MUDr. Jana Marečková, moderátorka
09:10:00 – Jaroslav Foldyna, poslanec

Prezentace Křivoklátsko

09:12:45 – Lukáš Kocman, Svazek obcí Křivoklátska: K záměru NP Křivoklátsko

09:23:38 – Ing Miroslav Pecha, duchovní otec Lesnického parku Křivoklátsko: Kam kráčí křivoklátské lesnictví?

09:40:57 – doc. Ing. Mgr. Roman Sloup, Ph.D., ČZÚ v Praze: Socioekonomické dopady záměru NP Křivoklátsko

Prezentace NP české Švýcarsko

09:55:10 – Milan Dařina, lesník a místostarosta obce Jetřichovice: České Švýcarsko? aneb soustředěná nepéče

10:16:30 – František Moravec, starosta obce Staré Křečany: Zkušenosti obce po požáru v NPČŠ

Prezentace NP Šumava

10:31:40 – Mgr. Jiřina Kraliková, starostka Strážný: Zkušenosti z života v NPŠ

10:46:00 – ing. Martin Klewar, lesník: NPŠ v souvislostech jako výsledek činnosti MŽP

11:00:35 – Petr Martan, lesník: Čísla v NPŠ za rok 2023

Prezentace záměr CHKO Soutok

11:12:51 – Michal Blažej, lesník: Soutok

11:23:35 – Tomáš Bača, Petiční výbor Petice proti CHKO Soutok: Petice proti záměru CHKO Soutok

Prezentace záměr CHKO Krušnohoří

11:35:52 – ing. Renata Mrňková, starostka Abertamy: Proč NE CHKO Krušnohoří!

11:43:35 – Mgr. Jana Nýdrová, starostka Loučná pod Klínovcem: Krušné Hory zregenerovaly i bez CHKO

zástupce MŽP

11:48:20 – Ing. Josef Zollpriester, MŽP, odd. NP (dorazil později): standardní reakce a v následné diskusi typické (ne)odpovědi příslušníka MŽP

PŘESTÁVKA
12:54:40

POKRAČOVÁNÍ
13:29:10 – Helena Diabová: význam lesa
13:30:50 – účastník: oteplování Sluneční soustavy

PREZENTACE

13:32:30 – Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD., Hasiči Zvolen, SR: Praxe ochrany proti lesním požárům a management velkých šelem

14:01:35 – doc. Ing. Josef Seják, CSc. FŽP UJEP: Termodynamická stabilita ekosystémů,co je potřeba pro ní zajistit v systému ochrany
přírody

14:32:25 – RNDr. Petra Hesslerová , Ph.D., ENKI, o.p.s., Třeboň: Malý a velký koloběh vody na Zemi, je jeho existence ohrožena?

14:59:50 – doc. Dr. Ing. Jan Štykar, MENDELU, Brno: Koncept přirozenosti lesních ekosystémů v ČR, co je přirozené, původní a přírodní
nebo na tom nezáleží?

UKOČENÍ
15:19:00 – JUDr. Jana Marečková: Člověk se vyvíjí volbou za jakýchkoli okolností. To znamená i to, že něco nechat samovolnému vývoji není něco nechat jen tak přírodě – on prostě zvolil nepéči. A za tuto volbu vždy musí nést nějakou odpovědnost.

———

Vladimír Říha

Zdroj: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=3888