V souvislosti s tlakem držitelů moci na vyhlášení tzv. Národního parku Křivoklátsko není od věci se seznámit s postupy těchto progresorů. Velmi dobře tuto skutečnost ilustruje otevřený dopis Svazku obcí Křivoklátska, který uvádí výhrady především vůči postupu orgánů moci, a odpověď ministra ŽP informatika Mgr. Petra Hladíka(KDÚ-ČSL), jež právě standardní postup moci krásně ilustruje.

Na vysvětlenou

Schvalování např. Zásad péče (o čemž se Otevřený dopis také zmiňuje) probíhá dvoukolově: V prvním kole probíhá jednání mezi orgány moci v úrovni státní ochrany přírody a (mimo jiné) obcemi.

Pokud v prvním kole nedojde k dohodě, což obvykle nedojde, v druhém kole rozhoduje vyšší orgán moci v úrovni MŽP, a to uplatněním jemu dostupné moci, tedy bez jakýchkoli dalších dohadů (viz dopis: “Zásady péče byly předmětem sporu i v Národním parku Šumava. V březnu 2022 se na nich Rada národního parku nedohodla. Ministerstvo životního prostředí je však navzdory nedohodě Rady NP Šumava schválilo, což jen potvrzuje neochotu naslouchat místním potřebám.“).

Případné výhrady a námitky organizací jsou eliminovány nabídkami, jež se nedají nepřijmout – u státních podniků např. typu “Koukej námitky stáhnout, nebo poletíš!” (viz odpověď ministra: “Státní organizace Lesy České republiky, s.p. (dále jen „LČR s.p.“), vzala svoje námitky zpět. MŽP proto správní řízení ve věci námitek podaných LČR s.p. zastavilo. Námitkám podaným státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR, s.p. MŽP částečně vyhovělo.“).