V pondělí 29. května 2023 proběhl v prostorech poslanecké sněmovny již druhý seminář (viz pozvánka) o požáru v Národním parku České Švýcarsko, tentokráte pod názvem „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?“.

Seminář k požáru v NPČŠ

Na seminář byli pozváni i zastánci šíření kůrovce, ale zachovali se jako vždy, když měli na veřejnosti (tedy nikoli sami v soukromí ČT) obhájit svá stanoviska – účast odmítli.

Ze semináře byla vydána tisková zpráva
a videozáznam s přednesením prezentací.

Zvukový záznam semináře je uveden zde:

Přehled vystupujících s uvedením času ve zvukovém záznamu:

čas video/audio

08:44:00/0:00:00 – ing. Václav Král, poslanec
08:46:35/0:02:35 – ing. Jana Krutáková, předsedkyně Výboru pro ŽP
08:48:48/0:04:48 – ing. Václav Král, poslanec

08:50:26/0:06:26 – moderátor: JUDr. Jana Marečková

Prezentace

08:51:31/0:07:31 – ing. Jaroslav Novák, Hnutí život: Význam vegetace pro klima a počasí, odmítnutí oficiální pseudoochrany přírody a výzva ke skutečné ochraně lesa, vody a půdy

08:55:08/0:11:08 – Petr Martan, Komunita pro duchovní rozvoj: hospodaření Správy NPŠ na Šumavě, působení ekologistických aktivistů a oficiální ochrany přírody (tisková zpráva)

09:02:52/0:18:52 – ing. Vladimír Říha, Šumava 21: vyvolání kůrovcové kalamity v NPŠ, “Jak dlouho ještě budou vládnout hluboké neznalosti a bezbřehá arogance neomezené moci spojené s nulovou odpovědností?”

09:10:30/0:26:30 … diskuse

09:17:45/0:33:45 – doc. Dr. Ing. Jan Štykar, MENDELU – videoprezentace: Biodiverzita lesa a krajiny, a požár

09:33:10/0:49:10 … diskuse

09:39:20/0:55:20 – ing. Josef Vovesný, lesník: NPŠ a NPBW a “pralesy”

…prezentace obcí

10:02:10/1:18:10 – Mgr. Jiřina Kraliková, starostka Strážný: Jak se žije městysu Strážný v NPŠ

10:22:04/1:38:04 – JUDr. Jana Marečková: poznámka k Zásadám péče

10:23:04/1:39:04 – Lukáš Kocman, starosta obce Běleč: Křivoklátsko – postoj obcí k návrhu protlačovaného NP Křivoklátsko

10:39:45/1:55:45 – František Moravec, starosta Staré Křečany, NPČŠ: Postup státní správy k požáru a orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) při hledání odpovědnosti za požár v NPČS; zkušenost: zametání pod koberec

10:48:00/2:04:00 – JUDr. Jana Marečková: reakce na chování OČTŘ a státní ochrany přírody

10:49:20/2:05:20 – Jan Kolář, starosta Krásná Lípa, NPČŠ: Obce nejsou pro orgány ochrany přírody rovnocennými partnery, problém důsledků “ochrany přírody” se snad dočkal zveřejnění

10:53:10/2:09:10 – Milan Dařina, místostarosta a lesní hospodář obce Jetřichovice, NPČŠ: Prohlášení obcí NPČS, NPŠ a Křivoklátsko

…požární ochrana

11:03:10/2:19:10 – brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D., náměstek generálního ředitele HZS ČR – videoprezentace: Změny v požární prevenci a budování kapacit v reakci na požár v NP České Švýcarsko

11:20:11/2:36:11 – doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný, FA ČVUT – videoprezentace: Urbanistická struktura velkoplošných chráněných území ČR

11:35:25/2:51:25 – ing. Roman Berčák, ČZU Praha: Požární management lesních porostů

11:50:35/3:06:35
PŘESTÁVKA
==================================
POKRAČOVÁNÍ
12:28:15/3:44:15

12:28:27/3:44:27 – ing. Václav Král, poslanec: Organizace semináře a dopis ochranářských vědců, jímž odmítli svou účast na semináři.

12:38:57/3:54:57 – pan Leština (Piráti): reakce na referát pana Dařiny (10:53:10/2:09:10)

12:43:57/3:59:57 – ing. Václav Král (poslanec), ing. Jaroslav Novák, Vladimír Říha, Petr Martan, JUDr. Jana Marečková, František Moravec (starosta Staré Křečany), pan Charvát (lesní správce) a další: reakce na pana Leštinu (12:38:57/3:54:57)

13:12:40/4:28:40 – pan Leština (Piráti): reakce na předchozí připomínky

13:14:18/4:30:18 – Mgr. Ing. Ivan Chromek, TU Zvolen: Požáry v lesích

13:34:15/4:50:15 – doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI Třeboň: Úloha lesa v tvorbě klimatu

13:57:56/5:13:56 – Doc. Ing. Josef Seják, CSc., UJEP Ústí n. Labem: Přirozený les jako brzda klimatických změn

14:18:40/5:35:40 – ing. Pecha: Lesnický park Křivoklátsko

14:31:30/5:47:30 – ing. Robin Ambrož, Ph.D.: Les ekologicky stabilní i výnosový

14:49:25/6:05:25 – Mgr. Jozef Vojtko, Slovensko: situace na Slovensku

15:04:50/6:20:50 – ing. Martin Klewar: Co je špatného na tradičním lesnictví??

15:26:54/6:42:54 – JUDr. Jana Marečková: Národní parky – legislativa

DISKUSE
15:42:56/6:58:56

———

Vladimír Říha

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=15