Ing. Karel Simon

V sobotu 5. března 2022 zemřel ing. Karel Simon – lesní inženýr, jeden ze zakladatelů České inspekce životního prostředí, soudní znalec. Svůj zájem a úsilí věnoval šíření informací o skutečném stavu lesů a o tragických důsledcích ochrany a pěstování kůrovce. Psal články, poskytoval rozhovory, apeloval na veřejnost, nikoli ovšem ve „vládních“ médiích – tam je reálným faktům, logice a pravdě vstup zakázán.

Pro všechny (!) vlády, jež se dostaly k moci po r. 1989 a nazývají se vládami demokratickými (co tím vlastně myslí?), však lesy, příroda a životní prostředí (vedle dalších hodnot) znamenaly jen zdroj příjmů a nástroj pro korupci aktivistů ekologistů a polovzdělaných pseudovědců, kteří za možnost se životním prostředím živit a dělat „vědeckou“ kariéru manipulují veřejnost, že zničené lesy jsou divočina. Každá manipulace široké veřejnosti vždy útočí na city, protože pro manipulátora je mnohem snazší vyvolat ve veřejnosti pocity pohoršení nebo nenávisti a přesvědčit posluchače o své jedině správné „pravdě“; vybuzené emoce totiž vypínají myšlení. Proto lesy této země, která už možná vůbec není naše, vypadají, jak vypadají.

Ing. Karel Simon lesy, a tím i pravdu, usilovně a vytrvale bránil.


Několik málo odkazů na práci Karla Simona

Na prahu změn s Karlem Simonem

Odpovědnost MŽP za kůrovcovou katastrofu

Ekologická katastrofa v NP Šumava

NPŠ vs. veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí

Příspěvek na konferenci 2012 „NPŠ – produkt, nebo oběť doby?“

Měla to být názorová přestřelka o Šumavě. Dorazila jen jedna strana

2009 Kůrovcová kalamita v Národním parku Šumava a její dopady na přírodní a životní prostředí