Vážený pane kolego, vážený příteli,

byť jsem o generaci mladší, dovoluji si Vás takto oslovit. Nebudu zde připomínat Vaše zásluhy a snahy o zachování šumavských lesů v takovém stavu, v jakém nám je předaly mnohé generace šumavských lesníků, kteří předpokládali, že budeme na Šumavě pokračovat v jejich šlépějích. Bohužel po zřízení NP Šumava se situace výrazně změnila. „Díky“ samozvaným takyodborníkům se lesy Šumavy výrazně změnily. K horšímu. I Vaše snaha o nápravu toho, co tito „odborníci“ na Šumavě zanechali, přišla téměř vniveč. Když jsme v roce 2003 založili spolek Šumava 21, byl jste jedním z prvních, kdo se k naší výzvě připojil, stal jste se naším členem a aktivně s námi spolupracoval.

Každý rok v červenci či srpnu jsme se setkávali ve Vaší chalupě v Nové Peci a vášnivě diskutovali o stavu lesů na Šumavě, zejména v NP Šumava. V loňském roce jsem svou návštěvu vzhledem ke svým zdravotním problémům neuskutečnil a v dopise k Vašemu významnému životnímu jubileu a gratulaci k němu vyslovil přesvědčení, že se letos opět v letních měsících setkáme a budeme pokračovat v diskuzích o Šumavě. O to více jsem se na naše setkání těšil. Bohužel, již k němu nedojde. Budete mi chybět, vážený Pane kolego, milý příteli.

Za sebe i spolek Šumava 21
Jiří Štich