Vladimír Říha, 18.05.2020

Ve středu 13. května 2020 byla ministerstvu životního prostředí, ministerstvu zemědělství, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) a Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) zaslána žádost o sdělení informací, co konkrétně hodlají příslušné státní útvary dělat, aby zastavily gradující kůrovcovou katastrofu, a jak chtějí zajistit, aby se něco podobného již nemohlo opakovat.

Současný tristní stav lesů nezpůsobila příroda, ale právě lhostejnost a nečinnost nebo dokonce činnost státních orgánů nebo státem podporovaných organizací. Vydávání veřejných prostředků na technické stavby bude jen jejich dalším mrháním – nestačí jen odstraňovat škody, je nutno odstranit jejich příčiny, a to nastavením politiky na zodpovědný přístup k přírodním zdrojům – k lesům, půdě i vodě -, provedením účinných opatření v lesích a krajině a zavedením potřebných organizačních změn. V podstatě, ač to zní paradoxně, je třeba znovu zavést to pozitivní, co bylo po r. 1989 odvrženo.

Žádost o sdělení informací

 
Vladimír Říha