Autor: Vladimír Říha, 10.03.2019

120 tisíc hektarů zabitého lesa nestačí a likvidace toho zbývajícího pod praporem tzv. „ochrany přírody“ asi pokračuje příliš pomalu.Zřejmě proto MŽP na podnět pokrokářsko-aktivistických uskupení zakazuje v Jeseníkách ochranu proti kůrovci (viz článek v iDnes), aby jeho líhně zůstaly zachovány. Na MŽP samozřejmě jsou lesníci, např. náměstci Dolejský a Mana, kteří přesně vědí, co to pro les znamená (tedy – alespoň by to měli vědět, třeba i jen ze sledování vývoje za posledních 30 let), přesto MŽP odmítá reflektovat, že šíření kůrovce vede ke katastroficky rychlé likvidaci smrkových lesů a že ničení lesů vede k vysušování krajiny, a tím k ničení životního prostředí. A to i pro chráněné druhy, o něž právě a jedině současným „ochráncům“ možná jde. Je otázkou, zda je to jen z důvodů ideologických (ideologie budování té jediné „správné“ přírody nahradila neuspěvší ideologii budování té jediné správné společnosti), nebo pro deficit potřebných znalostí, nebo pro důvody praktičtější.

V současnosti v médiích probíhá lítý boj proti desinformacím, přitom v článku jsou původci žádosti zákazu ochrany proti kůrovci označováni za ekology. To je nejen jednoznačná desinformace, když se jedná o ekologisty (termín „ekologista“ je výstižnější než termín „enviromentalista“ – viz zde), ale je to urážka všech ekologů. Odbornou úroveň ekologistů dokonale charakterizuje mluvčí Hnutí DUHA Jan Piňos, který, ač asi jeden z nejvzdělanějších ekologistů, nedokáže rozlišit rozdíl mezi sadbou a výsevem a jako nový „objev“ v obnově lesa prezentuje břízu (viz zde). Že v článku uváděná bříza a její funkce v zakládání lesa je pro ekologisty objevem, není překvapující, tristní však je, že stejnou novinkou je to zřejmě i pro novináře, kteří, aniž si ověří dané skutečnosti u lesníků, ekologistům dávají jednostranně možnost šířit radostnou zvěst, že objevili břízu pro obnovu lesa; ještě pár let, a objeví možná i jeřáb a později třeba i osiku.

Lesníkům bohužel byla přidělena role, kterou dříve zastávala buržoasie, kulaci a další nepřátelé lidu, kteří skončili na smetišti dějin, a žádný „pokrokový“ a své cti dbalý novinář se s nimi prostě bavit nebude, protože by zřejmě nebyl dostatečně pokrokový. Takže ekologisté s pomocí neznalých novinářů mohou o tu „opravdovou“ přírodu bojovat do poledního kousku lesa, do posledního stromu, do poslední kapky vody…

10.03.2019
Vladimír Říha