Tisková zpráva, Silvarium 21.12.2018

Do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a za přítomnosti poslance Jana Zahradníka byla 19. prosince 2018 předána “Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy”. Její iniciátor Petr Martan předal 10 701 podpisů občanů.

Předání petice 20. prosince 2018
Předání petice 20. prosince 2018

Ač se zdá, že zastánci zvyšování bezzásahových zón v NP Šumava mají vyhráno, není tomu tak. Ministerstvo životního prostředí právě připravuje nařízení obecné povahy, kterým se má zvýšit rozloha území, kde se nezasahuje proti kůrovci. Petice konkrétně odmítá další rozšiřování bezzásahového režimu na 50 % území a s tím spojené usychání lesů, které ztrácí schopnost akumulovat vody. Petice také odmítá provádění úmyslné těžby dřeva za účelem financování Správy NP Šumava (v letech 2012 až 2018 bylo úmyslně vytěženo téměř 450 000 kubíků dřeva, tj. zdravých stromů, které tam měly zůstat).

Obsah petice se dotýká nejen Šumavy, ale i celého území ČR

Chřadnutí smrků a kůrovcová kalamita probíhá na většině území České republiky. Kalamita dosáhla takového rozsahu, že vyžaduje krizová a mimořádná opatření ze strany parlamentu a vlády. Petice vyjadřuje stanovisko petentů, kteří odmítají další vyhlašování všech forem zvláštní ochrany přírody, jež umožňují tzv. “bezzásahové lesy” a tedy ty, kde se proti přemnoženým škůdcům nezasahuje. Toto je jedna z věcí petice, která se týká celostátní problematiky a potřebného zastavení usychání lesů a kůrovcové kalamity v celé ČR. K tomu máme několik konkrétních řešení.

Petice požaduje novelizaci lesního zákona

Požadavky petice vyzývají k rychlé novelizaci zákonů a vyhlášek, které zastaví usychání lesů suchem a kůrovcovým přemnožením. Překážkou k tomu je i ochrana přírody. Zastavení kůrovcové kalamity v Jihočeském a Plzeňském kraji je podmíněno nerozšiřováním bezzásahových zón v NP Šumava. Stejně tak nelze bojovat s kůrovcem, když budou vznikat další národní parky, CHKO, území Natury a další území, kde nelze chránit les před uschnutím.

Jako jedno z řešení navrhujeme, aby Parlament ČR zákonným opatřením, nebo Vláda ČR svým usnesením konaly a vzniklo:
Moratorium – tj. odklad a zmrazení v celé ČR – na vyhlašování nových bezzásahových území a “Zvláště chráněných území”, včetně “Evropsky významných území”, na dobu 10 roků v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20%.

Petr Martan
osoba oprávněná jednat jménem petentů
ředitel Komunity pro duchovní rozvoj, o.p.s.
www.hnutizivot.cz