25.04.2017
Autor: Šumava 21 

Správa NPŠ pod záminkou přípravy pralesa a ochrany stávajícího lesa intenzivně těží a v porostech snižuje zakmenění až pod zákonnou hranici zakmenění 0,7 (to znamená, že v porostech zůstane méně než 70% toho, co by tam mělo být). Po kontrole v jednom "ochráněném" porostu bylo zjištěno zakmenění 0,22. (Provoz NPŠ prostě něco stojí a dřevo z kůrovce po Kirillovi už dochází… Schválená novela z. 114 zase nějakého kůrovce připraví, a nyní už podle zákona, ne jako dříve, kdy se museli bát.) Proto náš spolek podal podnět ČIŽP, která je podřízena MŽP, k prošetření možného porušení zákona.

Šumava 21 – zapsaný spolek se sídlem Lhota 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ 26651165,
registrováno dne 20.1.2004 pod č.j. VS/1-1/56004/04-R

Oblastní inspektorát ČIŽP
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice

Lhota 11. dubna 2017

Věc: Podnět k prošetření možného porušování zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění Správou Národního parku Šumava.

Šumava 21 – zapsaný spolek podává podnět k prošetření možného porušení ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění Správou národního parku Šumava (dále jen Správa).

O d ů v o d n ě n í:

Domníváme se, že Správa provádí úmyslné těžby v předmýtných porostech intenzitou, při které dochází k snižování zakmenění porostů pod sedm desetin plného zakmenění, což je v rozporu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb. Naši odborníci prověřili provádění výše uvedených zásahů například v lokalitě: N 49°0.84993′ (49°0’50.996"N), E 13°38.94815′ (13°38’56.889"E) s výsledkem zakmenění 0,22. Vzhledem k prohlášení samotných zástupců SNPŠ, že takovéto zásahy provádí již tři roky (viz stránky NPŠ), se obáváme, že takových lokalit je více. Jsme si vědomi, že lesy v NPŠ nejsou lesy hospodářskými, přesto by neměly být objektem činnosti, která ohrožuje jejich stabilitu.

Za Šumava 21- spolek Jiří Štich – jednatel

velikost zkusné plochy m2
(patrné škody loupáním a ohryzem)

900

výtvarnice (f)

0,4

střední tloušťka

30

střední výška

26

věk

56

kruhová základna zkus. plochy

1,2

kruhová základna na hektar

13,0

zásoba tabulková na hektar
(Taxační tabulky ÚHÚL, VÚLHM, 1990)

620

zásoba zkus. plocha

12,4

zásoba skutečná na hektar

138

zakmenění

0,22


n

d 1,3

h

výčetní
základna

objem
s k.

n

d 1,3

h

výčetní
základna

objem
s k.

1

22

23

0,038013271

0,3497221

18

34

28

0,090792028

1,0168707

2

26

24

0,053092916

0,509692

19

34

29

0,090792028

1,0531875

3

27

24

0,057255526

0,5496531

20

35

29

0,096211275

1,1160508

4

27

25

0,057255526

0,5725553

21

35

29

0,096211275

1,1160508

5

27

25

0,057255526

0,5725553

22

35

29

0,096211275

1,1160508

6

30

26

0,070685835

0,7351327

23

36

29

0,101787602

1,1807362

7

30

26

0,070685835

0,7351327

24

36

29

0,101787602

1,1807362

8

30

27

0,070685835

0,763407

25

38

29

0,113411495

1,3155733

9

30

27

0,070685835

0,763407

26

39

29

0,119459061

1,3857251

10

30

27

0,070685835

0,763407

27

39

29

0,119459061

1,3857251

11

31

27

0,075476764

0,815149

28

40

30

0,125663706

1,5079645

12

31

27

0,075476764

0,815149

29

41

30

0,132025431

1,5843052

13

32

27

0,080424772

0,8685875

30

41

30

0,132025431

1,5843052

14

32

27

0,080424772

0,8685875

31

41

30

0,132025431

1,5843052

15

32

28

0,080424772

0,9007574

32

49

31

0,188574099

2,3383188

16

32

28

0,080424772

0,9007574

33

50

31

0,196349541

2,4347343

17

33

28

0,08552986

0,9579344

zpět