02.04.2017
Autor: Vladimír Říha 

Když jsme již v 90. letech vyslovili podezření, že ochrana přírody a tzv. bezzásahový režim jsou jen nástrojem “starých struktur”, aby se v nových podmínkách udržely, a předmětem zájmu podnikatelů v “ochraně přírody”, tak jsme se, zdá se, nemýlili.

Dva z nejagilnějších propagátorů tzv. bezzásahového režimu, prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., z Přírodovědecké falkulty UK a MVDr. Jaromír Bláha z Hnutí DUHA jako by to potvrzovali: profesor “divočiny” svou vazbou na StB (viz Ústav pro studium totalitních režimů, krycí jméno KARMAT, reg. číslo 48576), nezištně idealistický aktivista Bláha svými aktivitami v nemovitostech spojených s MŽP a NPŠ (u rezervace Najmanka) – viz zde. Asi nebudou jediní…

Vladimír Říha
Šumava 21