06. 02. 2015,

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl (zde…) kasační stížnost ministerstva životního prostředí (MŽP) proti rozsudku Městského soudu v Praze (zde…) ve sporu se šumavskými obcemi.

Obce rozporovaly skutečnost, že MŽP při přípravě a schvalování plánu péče o Národní park Šumava na období 2014 až 2017 nepostupovalo korektně. Městský soud v Praze rozsudkem 10A 99/2014 konstatoval, že postup MŽP při schválení plánu péče byl nezákonným zásahem do práv obcí. Nejvyšší správní soud pak správnost rozsudku MS v Praze svým rozsudkem 7 As 286/2014 potvrdil.