Šumava21, 29.1.2015:
Občanské sdružení Šumava21 zaslalo ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis ohledně ředitele NP Šumava

Občanské sdružení Šumava 21 se sídlem Lhota 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ 26651165,
registrováno dne 20.1.2004 pod č.j. VS/1-1/56004/04-R

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 00 Praha 10

 

Vážený pane ministře,
počínaje 1. květnem minulého roku jste pověřil dočasně ředitelem NP Šumava Pavla Hubeného do doby, než z výběrového řízení vzejde kandidát na řádného ředitele NP Šumava. V médiích jsme zaznamenali, že výběrové řízení na ředitele NP Šumava předpokládáte vypsat do konce r. 2014. Je leden r. 2015 a my jsme zatím z Vaší strany nezaznamenali jakýkoliv signál, že se chystáte takovéto výběrové řízení vyhlásit. Máme tomu rozumět tak, že Pavel Hubený bude bez řádného výběrového řízení „překvalifikován“ z dočasně pověřeného ředitele Správy NP Šumava na jmenovaného ředitele Správy NP Šumava? Proč Vám pokládáme tuto otázku? Problematikou NP Šumava se kvalifikovaně zabýváme dlouhá léta a mezi pracovníky Vašeho rezortu je naše sdružení dostatečně známo. Chápeme, že pro Vaše působení v rezortu životního prostředí a v oblasti ochrany přírody je zaměření Vaší odbornosti pro Vás jistým hendikepem, a to i v problematice NP Šumava. Vaše vystoupení ve veřejnoprávních médiích nás v tom utvrzují.

Proto na Vás apelujeme, abyste co nejdříve vypsal výběrové řízení na post ředitele Správy NP Šumava. Dále si Vám dovolujeme doporučit, aby byla výběrová komise složena z odborníků, jimž je problematika NP Šumava dostatečně známa, zejména odborníků na lesní ekosystémy, které zaujímají převážnou část území NP Šumava, a aby tato komise byla pokud možno oproštěna od vědců úzce specializovaných a angažovaných, dále politiků regionálních a krajských, jelikož problematika NP Šumava je problematikou komplexní ochrany ekosystémů, nikoliv problematikou ochrany jednotlivých živočišných druhů a problematikou politickou, kterou se v poledním desetiletí stala.

V druhé části našeho veřejného dopisu bychom Vás rádi požádali o vysvětlení, též veřejné, k osobě a funkci Vašeho náměstka Vladimíra Dolejského. Nebudeme zde uvádět výčet minulých zaměstnání a funkcí pana Dolejského počínaje vedoucím lesní správy Lesů ČR přes zastupujícího ředitele Lesů ČR. Jde o to, že pan Dolejský, kromě výkonu funkce Vašeho náměstka, je současně i ředitelem Školního lesního podniku ve Křtinách. Naše připomínka, resp. otázka tedy zní: je post Vašeho náměstka tak bagatelní, že pan Dolejský ještě stačí ředitelovat Školnímu lesnímu podniku ve Křtinách, nebo je bagatelní funkce ředitele Školního lesního podniku, či je pan Dolejský tak geniálním manažerem, lehce zvládajícím oba posty?

Otevřený dopis ministrovi Životního prostředí ČR

Lhota dne 29. ledna 2015

 Za občanské sdružení Šumava 21
Jiří Štich – jednatel