10.1.2012:
Vědci zabývající se lesními ekosystémy a životním prostředím napsali ministrovi životního prostředí otevřený dopis, v němž se vyjadřují k současnému stavu NPŠ a k jeho dalšímu vývoji.