10. 1. 2012
Vědci zabývající se lesními ekosystémy a životním prostředím napsali ministrovi životního prostředí otevřený dopis, v němž se vyjadřují k současnému stavu NPŠ a k jeho dalšímu vývoji.