1.2.2012
Dne 13. února 2012 se v Jednacím sále Senátu ČR koná konference o příčinách současného stavu lesů v NPŠ. Cílem konference je diskutovat faktory a skutečnosti, které se podílely a podílejí na formování Národního parku Šumava a které vedly jednak k ostrému názorovému rozštěpení společnosti na zastánce tzv. bezzásahového režimu a jeho odpůrce, jednak k odumření tisíců hektarů dospělého lesa v NPŠ.

Protože odborná stránka věci byla diskutována již mnohokrát a nic zásadně nového od takové další diskuse nelze předpokládat, je konference zaměřena především na vlivy společenské, politické a právní, jejichž vliv na současnou situaci je nepochybný. Stránka odborná, kterou nelze zcela vyloučit, má pouze ilustrační charakter a není hlavním nosným tématem.

Přednášející:
  1. Hubert Demmelbauer, předseda Občanského hnutí pro ochranu Bavorského lesa
  2. JUDr. Peter Hancvencl, atašé pro zemědělství a ŽP Rakouské republiky
  3. DI Mag. Johannes Wohlmacher, správce lesů kláštera Schlägl, Rakousko
  4. Mgr. Ivan Brezina, novinář a publicista
  5. Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Mendelova univerzita v Brně
  6. PhDr. Ivan Fišera, sociolog
  7. Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., ČVUT
  8. Ing. Vladimír Krečmer, CSc., odborník na lesní a environmentální politiku
  9. MUDr. Jitka Marková, lékařka
10. Ing. Karel Simon, soudní znalec v oboru ŽP
11. PhDr. Jan Stráský, ředitel Národního parku Šumava
12. RNDr. Jan Zahradník, pedagog
13. Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel VÚLHM Strnady

Přihlášku na konferenci si lze vyžádat na cesles.dd@seznam.cz