Kdo se domníval, že Strana Zelených je stranou demokratickou, ten musí být překvapen rozhodnutím jejích vůdců zrušit základní organizaci SZ Plzeň 2, neboť ta si dovolila luxus vyjádřit vlastní názor a vydala Stanovisko, v němž nesouhlasí s blokádou sanačních zásahů proti kůrovci na území NP Šumava. A to se v totalitních stranách neodpouští.

Stanovisko členů základní organizace SZ Plzeň 2 např. zde,
Zpráva o reakci vedení SZ zde nebo zde