24. 8. 2009

Ve čtvrtek 13. května 2010 vznikl v Česku první lesnický park – Lesnický park Křivoklátsko. Sloganem lesnických parků je: “Území pro přírodu i pro lidi.” Vyjadřuje jinými slovy úsilí o rovnováhu všech tří pilířů trvale udržitelného rozvoje, tedy jak pilíře ekologického (ochrany přírody), tak i ekonomického (např. zachování hospodářského využití území s cílem produkce dřeva jako jednoho z mála obnovitelných přírodních zdrojů) a sociálního (např. zachování pracovních příležitostí pro místní obyvatele a podporu vhodných typů rekreačního využívání).

Nyní však se do konečného stádia dostal proces vyhlašování Národního parku Křivoklátsko, kdy MŽP už předalo návrh zákona o NP Křivoklátsko v paragrafovém znění k projednání vládě. Ta by se jím měla zabývat na podzim letošního roku. Přitom občané v této oblasti žijící neměli prakticky žádnou šanci projevit své mínění. Starostové obcí byli ovlivněni masáží MŽP založenou na demagogii, polopravdách, lžích a nereálných slibech, zejména ale příslibem bohatého toku dotací (viz též tzv. Společná vize Šumava 2020 a Vize 2020 a skutečnost na Šumavě), pokud budou s NPK souhlasit, a tak v době, kdy k tomu byla příležitost, tyto obce nevyslovily zásadní nesouhlas. Uplatnily pouze různé připomínky, které byly, anebo nebyly vypořádány. V konečném znění zákona se nemusí objevit vůbec. Proto se občané Křivoklátska rozhodli v současné době k jedinému možnému způsobu protestu, a tím je petice.

Každý normální člověk má pozitivní vztah k přírodě a její poškozování nebo dokonce ničení odmítá. Proto je hrozné, že diletantství, bezohlednost, arogance a chamtivost orgánů a organizací ochrany přírody nebo jejich zástupců, ať už státních nebo polosoukromých, dokázaly zcela zdiskreditovat myšlenku ochrany přírody a vyvolat odpor proti založení dalšího území s nejvyšší “ochranou” přírody – Petici proti zřízení Národního parku Křivoklátsko.

Šumava 21 po neblahých zkušenostech s tzv. ochranou přírody v NPŠ, za níž jsou statisíce zabitých stromů a zničené tisíce hektarů životního prostředí chráněných živočichů a rostlin, podporuje Petici proti zřízení Národního parku Křivoklátsko; dokud nežijeme ve státě, kde KAŽDÝ je odpovědný za své činy, pak nezbývá, než existující stav přírody bránit proti “ochranářům” i takovýmto způsobem.

Podle petičního zákona může petici podepsat každý, to znamená i ten, kdo není občan (nezletilé dítě, cizinec atp.), nikdo ji ale nesmí podepsat dvakrát. To platí pro ty, kdo se s peticí setkají z více zdrojů. Jméno a bydliště by měly být čitelné, podpis vlastní. Protože elektronicky podepisovaná petice nemá patřičnou váhu, rozhodl se petiční výbor pro originální podpisy na podpisových arších. Podepsané archy je třeba zaslat na adresu předsedy petičního výboru pana Karla Breníka (adresa viz Petice). Čas běží a co nejvíce podpisů je dobré získat do poloviny září 2011.

Prosíme Vás o namnožení podpisových archů (na jeden list z jedné strany text petice a z druhé strany podpisový arch) a o její další distribuci osobním stykem i mailovou poštou. Každý má svoji rodinu, příbuzné, známé, sousedy, spolupracovníky, přátele z různých zájmových skupin (rybáře,turisty, myslivce, vodáky, houbaře i ostatní milovníky volné přírody)…, kteří mají stejné smýšlení a jsou ochotni petici podpořit.

Z příkladu Šumavy vidíme, že už není možné jen pasivně ustupovat, ale že je třeba se za myšlenku ochrany lesů aktivně zasadit.

Petiční arch je ke stažení ZDE