3. 8. 2011

Ministr životního prostředí vydal další vyjádření k současnému dění v NPŠ – bylo zveřejněno na stránkách MŽP 02.08.2011.

Politicky je bezesporu správné, věcně ovšem poněkud vyvolává obavy ta skutečnost, že vědeckou obec zastupuje zřejmě pouze geolog Jakub Hruška, který je jedním z vehementních propagátorů zákazu ochrany lesa v NPŠ.


<vyjádření ministra=”” životního=”” prostředí=”” tomáše=”” chalupy=”” k=”” jednání=”” o=”” národním=”” parku=”” Šumava=”” <=”” p=””> </vyjádření>

Tisková zpráva: 02.08.2011

1. Národní park Šumava je součástí našeho celostátního dědictví. Takto je s ním potřeba nakládat, musí sloužit celému národu.

2. Klíčem k řešení problému Národního parku Šumava je nový zákon. Ten musí stanovit jasnou a pevnou koncepci na dlouhé období a tím zajistit stabilitu včetně jasné strategie boje s kůrovcem a definice jednotlivých zón.

3. Ministerstvo životního prostředí tento návrh zákona v současné době dokončuje. Statut, role a funkce Národního parku Šumava tak bude konečně jasně a dlouhodobě definována zákonem, nikoli jen podzákonnými normami, které se průběžně mění.

4. Volání po dialogu rozumím, bez takového dialogu ani životaschopný zákon vzniknout nemůže. Proto si velice cením prohlášení významných politiků, kteří se k zájmu o tuto debatu nyní přihlásili a zároveň si dle svých prohlášení uvědomují vážnost situace a nezpochybňují nutnost s kůrovcovou kalamitou účinně bojovat.

5. To zcela konvenuje se strategií našeho ministerstva, které již debaty zahájilo. Již před několika dny jsem se sešel jak se starosty obcí, zástupci krajů, poslanci, senátory, tak se zástupci obou největších iniciativ – tedy sdružením Zachraňme Šumavu a sdružením ŠumavaPro a samozřejmě i zástupci části vědecké obce reprezentované panem Jakubem Hruškou.

6. Právě na tomto půdorysu (od celostátní, krajské a obecní politické reprezentace až po odbornou veřejnost) hodlám vést další dialog, tentokrát ve formátu společných zasedání, která zahájí ještě v srpnu, a to nad konkrétním návrhem zákona.

7. Aktuální situaci na Šumavě vnímám jako složitou. Vyhrocené spory mezi jednotlivými názorovými skupinami provází park od samotného počátku jeho vzniku. Současná kůrovcová situace tyto spory jen vyostřuje. Spory v parku však nejsou jen o kůrovci. To je jen téma momentálně nejaktuálnější a tím také mediálně a politicky zajímavé. Různé názory na řešení situace panují i uvnitř většiny politických stran.

8. Přestože je potřeba s kůrovcem rozumně bojovat ale zároveň neztrácet čas, definitivní řešení nám může přinést jen nový zákon. Proto se také snažíme práci na jeho přípravě maximálně urychlit. Je nepochybné, že v zákoně bude muset dojít ke kompromisu všech stran. Šumava musí sloužit všem občanům a ne jen vybraným zájmovým skupinám.

9. Vyzývám ředitele Stráského, aby znovu svolal jednání všech zúčastněných stran ve sporu k lokalitě na Ztraceném a pokusil se nalézt řešení šetrné k přírodě a účinné v boji s kůrovcem.

10. Význam sehraje i debata nad Šumavou tento čtvrtek, která se v Senátu koná a které se osobně zúčastním.

 
Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí