Šumava 21 požádala ministra ŽP Pavla Drobila o možnost delegovat člena komise pro výběr nového ředitele NPŠ. Bohužel, místa v komisi již byla obsazena.

1. Žádost ministru Drobilovi z 21.11.2010
2. Odpověď MŽP z 15.12.2010