Při správě Národního parku Šumava se porušují zákony. Tvrdí to občanské sdružení Šumava 21, které nyní podalo trestní oznámení na neznámého pachatele ke Krajskému státnímu zastupitelství v Plzni.

Správa Národního parku nezasáhla proti šíření lýkožrouta smrkového ve druhé zóně parku poblíž Modravy, ačkoliv jí to ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny a také lesní zákon. Pochybení potvrdila i plzeňská inspekce životního prostředí (ČIŽP). V současné době lze škody v dotyčné lokalitě vyčíslit ve statisících korun. „Z napadených stromů se kůrovec rozšíří na další stovky stromů. Pokud se zde zasahovat nebude, můžeme škody příští rok počítat v milionech,“ uvedl jednatel sdružení Šumava 21 Jiří Štich.

K vylétnutí lýkožrouta z asi 300 napadených stromů došlo v lokalitě Střelecký průsek. Porušení výše uvedených právních norem zde prošetřovala ČIŽP v Plzni a uložila Správě NP Šumava učinit účinná ochranná opatření, aby se zamezilo dalšímu šíření škůdce. Počátkem října 2005 při kontrole plnění uložených opatření však inspektor zjistil, že správa národního parku závěry inspekce ignorovala a žádná opatření neprovedla. Namísto toho zahájila z vlastního podnětu správní řízení o vyhlášení této lokality bezzásahovou zónou, přestože jde o II. zónu NP Šumava. „Ve druhých zónách národního parku ukládají platné právní předpisy činit účinná opatření proti šíření škůdců,“ upozornil Štich.

Současné snahy ministerstva životního prostředí rozšířit v NP Šumava I. zóny a zvětšit bezzásahové území nenacházejí podporu v regionu. Proti nové strategii vystupují jak hejtmani Jihočeského a Plzeňského kraje, tak starostové šumavských obcí. „Ministerstvo to musí přijmout jako fakt a názory starostů i hejtmanů respektovat. Není možné, aby v národním parku vládla anarchie a správa národního parku svévolně porušovala a obcházela zákony,“ dodal Štich.

Občanské sdružení Šumava 21 se dlouhodobě věnuje problematice Národního parku Šumava a nesouhlasí se současnou oficiální strategií nezasahování proti kůrovci v nejcennějších částech národního parku. Na porušování zákonů upozornilo sdružení i na semináři o problematice Národního parku Šumava, který se uskutečnil 19. října 2005 v senátu.