Petr Pokorný, Právo 2. 3. 2010

Boj o Šumavu pokračuje. Na jedné straně stojí obce s požadavky na rozvoj turistiky, na druhé straně vědci požadující striktní omezení. Spor vyvrcholil v otázce splouvání Teplé Vltavy v prvních zónách národního parku. Ta je v současné době klíčem k přijetí nového návštěvního řádu.

Kompromis dohodnutý mezi obcemi a ochranáři ze správy parku v podmínkách loňského roku se nelíbí části vědecké sekce rady parku. Postup vědců naopak obcím. Jednání rady tak už několik týdnů blokují obstrukce, které přijetí nového návštěvního řádu neumožňují. Pokud k dohodě nedojde, hrozí na Šumavě anarchie.

„Návštěvní řád přestane platit 30. dubna. Legislativně je nutné uzavřít dohodu do poloviny března, jinak hrozí, že od 1. května nebudou platit na Šumavě žádná pravidla,” potvrdil Právu předseda Rady Národního parku Šumava Jan Stráský. Část vědců zaštítěných cílem ochrany perlorodky říční prosazuje tak tvrdá pravidla, která by prakticky znemožnila přístup vodákům na řeku v úseku Soumarský most–Pěkná. Obcím už došla trpělivost. „Jednání blokuje část vědecké sekce rady parku. I přes další zrušené jednání rady parku našly obce po dohodě s ředitelem správy parku společnou cestu k přijetí návštěvního řádu, který zabezpečí zpřístupnění území národního parku obyvatelům, turistům, a to jak pěším, cyklistům, tak i vodákům,” konstatoval předseda Svazu obcí Národního parku Šumava a starosta Horní Plané (nez.) Jiří Hůlka.

V kuloárech se hovoří o tom, že někteří vědci jsou spíše než ochranou přírody motivováni dobře placenými výzkumy v národním parku. Navíc květnové volby mohou zamíchat personálním obsazením ministerstva životního prostředí, dodnes ovládaného zelenými. To ovlivní další organizace i projekty na ministerstvo přímo navázané.

Nepřímo to potvrdil i předseda rady Jan Stráský. „Samozřejmě že ve výzkumech mají někteří členové rady své osobní zájmy,” řekl Stráský. Podobně se vyjádřil i Hůlka. „Někteří členové vědecké sekce nemají zájem, aby byl přijat návrh akceptovatelný obcemi a správou parku. Výzkum je dobrý byznys,” zdůraznil Hůlka. Podle starostky Stožce Zdeňky Lelkové (nez.) jsou rovněž příčinou sporu granty na výzkum. Ředitel národního parku Šumava František Krejčí se kvůli kompromisu s obcemi dostal mezi dva mlýnské kameny a přiznává: „Model rady parku je velmi konfliktní.” Přesto věří, že příští týden, tedy v nejzazším termín,u se podaří nový návštěvní řád schválit v „souladu se zájmy obcí i odborné veřejnosti”.