Richard Vlasák, Českobudějovický deník 18. 1. 2010

Dohoda o rozvoji regionu Vize Šumava 2020 vyvolává diskusi. Deník na ni se zeptal hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly.

V čem podle Vás spočívá nekonkrétnost Vize Šumava 2020, pro niž ji označujete za nepodepsatelnou?

Možná by bylo dobré si „Vizi” přečíst. Mnoho vzletných slov, ale jako obvykle u ministrestva životního prostředí, skutek utekl. Pojmy jako „společně zpracovat”, „společně usilovat” nebo „společně řešit” vůbec neznamená společně vyřešit a dohodnout se. Obce na Šumavě i kraj dobře vědí, že je třeba řešit například problematiku svozu, likvidace a využívání odpadu, zlepšení návštěvnické infrastruktury, úpravy veřejných prostranství a drobné návštěvnické infrastruktury v obcích. Že je třeba podporovat turistický ruch projektem lyžařských tras, dalším zkvalitněním kombinované hromadné dopravy nebo rozvojem vodního hospodářství. Tato témata jsou ale diskutována od vzniku parku a nikdy nevedla k takovým závěrům, s nimiž by souhlasily obce i region. Proč by to tedy nyní mělo být jinak? Jaké záruky konečné dohody Vize obsahuje kromě souhlasu obcí s dalším zvětšením mrtvého lesa?

Nemůže právě spolupráce mezi kraji, obcemi a parkem, byť zatím na této deklaratorní bázi, prolomit ledy?

Skutečně upřímně míněná spolupráce může všechno, i prolomit zmíněné ledy. Tohle ale není přátelsky podávaná ruka, to je dlužní úpis, nabízený navíc jen obcím, protože v celé Vizi nenaleznete jedinou zmínku o kraji. Řečeno s Werichem a po Čuperovsku: Podepište, milé obce, a my na ministerstvu splníme všechno, až opadá listí z dubu.

Nepřipravujete ČSSD „šumavskou otázkou” cenné body pro parlamentní, senátní a komunální volby?

Tuhle podpásovku na mě vytáhli ministerští již v loňském srpnu po mém prvním razantním vystoupení. Ubohá argumentace lidí, kteří vidí svět jen pohledem z pražského parlamentního skleníku. Já i tisíce lidí, kteří mi v boji za zdravou Šumavu vyjadřují podporu, vidíme, co se poukazem na politikaření snaží ministerstvo skrýt: umírající Šumavu, neúspěšný experiment, fanatický enviromentalismus a totální zpronevěření se skutečné ochraně životního prostředí.