Jiří Hůlka, MF DNES 5. 11. 2009

Šumavské obce jsou dlouhodobě podezírány a napadány, že ze zištných důvodů straní těžařské lobby. Jaká je však realita v otázce těžby dřeva v lesích národního parku?

Správa NP Šumava k počátku letošního října pokácela v lesích parku rekordních 239 tisíc m3 dřeva z důvodu zásahů proti kůrovcům. Již dnes je to dvojnásobek oproti loňskému roku (119 tis. m3) a sedmnáctkrát více než v roce 2007 (14 tis. m3). Je to dokonce již více než v r. 1996, v době působení ekology kritizovaného ředitele ing. Žlábka! Těmi, kdo z těchto „rekordů” profitují, nejsou rozhodně šumavské obce. Obyvatelé šumavských obcí dnes zcela paradoxně pociťují například nedostatek palivového dřeva. A nejen to. Rozsáhlé holiny, logicky vznikající asanací kůrovců v zónách obklopujících bezzásahové zóny, jsou faktorem natolik ovlivňujícím krajinu a způsob jejího využívání, že plně legitimizují účast obcí jako významných partnerů při rozhodování o způsobu péče o přírodu národního parku.

Obce chtějí řešit příčiny kůrovcové kalamity, a ne pouze následky takového stavu. Takže až se příště dočtete, že zlé obce chtějí Šumavu vykácet, nebojte se – správa národního parku to velmi rychlým tempem, „zvládá” sama.


Jiří Hůlka
starosta obce Horní Planá a předseda Svazu obcí NP Šumava