Marek Kerles, Lidové noviny, 28. 8. 2009

Vyhlášení výjimečného stavu je nad všemi dalšími zákony, včetně zákonů na ochranu přírody, myslí si Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

* LN Co by konkrétně znamenalo vyhlášení stavu nebezpečí, o kterém uvažujete v souvislosti s kůrovcovou kalamitou na Šumavě?
Znamená to, že bychom definovali určité lokality, kde kůrovec je už natolik přemnožen, že skutečně ohrožuje nejen lesy v národním parku, ale i v širokém okolí. Vyhlášení výjimečného stavu by nám pak dalo právo, abychom proti této katastrofě zasahovali podle našeho uvážení a mínění odborníků, a nikoliv jen správců parku nebo ministerstva životního prostředí. Jedná se o celou řadu možných opatření od důslednějšího monitoringu kůrovce, instalace lapáků a další kroky. Kácení je až na posledním místě tam, kde už není možné postupovat jinak.

* LN Ministr životního prostředí Ladislav Miko ale tvrdí, že vyhlášení výjimečného stavu není vůbec tak jednoduché. Podle něj kraj nemůže na základě svého rozhodnutí poslat do národního parku těžkou techniku…
To se podle mého názoru mýlí. Pokud se kůrovec na Šumavě dnes rozšiřuje takovým způsobem, že skutečně může způsobit katastrofu, pak je vyhlášení výjimečného stavu nad všemi dalšími zákony, včetně zákonů na ochranu přírody. Když kraj zasáhnou povodně, pak se také musí postupovat co nejrychleji se snahou o rychlou záchranu. A právě stav nebezpečí takové řešení umožňuje.

* LN Kraj předal ministerstvu určité požadavky, například zřízení krizové skupiny. Jak dlouho budete čekat na odpověď?
Určitě to nebude otázka týdnů či měsíců, přestože ministerstvo by určitě rádo hrálo o čas, ale dnů. Už jsem dostal pozvání na schůzku s ředitelem parku Františkem Krejčím, sejít se se mnou chce i ministr Miko. Já jen doufám, že se dohodneme.

* LN Na ochranu přírody na Šumavě mají často rozporuplné názory i odborníci. Kraj prý vůbec nebere v úvahu názor biologů, entomologů a dalších vědců, kteří studují lesní ekosystémy v širším měřítku. Kdo by tedy měl být podle vás tím správným arbitrem, který rozhodne, jaká opatření proti kůrovci jsou ta nejsprávnější?
Myslím, že mám kolem sebe tým skutečných odborníků, nejen lesáků, kteří mají hlubokou znalost lesa. I když vím, že jejich profesionalitu budou naši odpůrci zpochybňovat. O tom, co se bude v šumavských lesích dít, nebudu rozhodovat sám, je to odborná otázka. Pokud je ale kůrovcem napadeno tak rozsáhlé území s tak fatálními následky, snad i biolog musí poznat, že se s tím už něco musí dělat.