Tisková zpráva projektu Tatranská škola regionálneho rozvoja, zaslaná médiím 24. 10. 2008

Záverečnou konferenciou TATRY PRE ĽUDÍ sa dnes, 24. októbra 2008, v Grandhoteli Smokovec v Starom Smokovci za účasti princa Filipa, Vojvodu z Edinburgu, a v sprievode pani Silvii Gašparovičovej, manželky prezidenta SR, a primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša, ukončil projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja (konferencia bola súčasťou oficiálneho programu britskej kráľovnej Alžbety II na Slovensku).

V závere konferencie účastníci prijali “Posolstvo Tatry pre ľudí“, ktoré je zamerané na mobilizáciu všetkých zainteresovaných pomôcť Tatrám v šiestich oblastiach nevyhnutných pre záchranu a obnovu prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu Vysoké Tatry (pre trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier; pre obnovu lesných ekosystémov; pre kultúru občianskej participácie; pre prevenciu pred „tatranskými konfliktami“; pre kultúru otvorených komunikačných kanálov; pre inštitucionálny rámec pomoci Vysokým Tatrám) – viď príloha.

Záverečná diskusia konferencie viedla k motivácii účastníkov, že formálne projekt končí, ale je to začiatok novej fázy spolupráce, partnerstva pre udržateľný rozvoj regiónu Tatranská škola regionálneho rozvoja Vysoké Tatry. Tri kľúčové posolstvá sú:

♦ Vysoké Tatry majú ideálnu príležitosť stať sa uznávaným medzinárodným lídrom v oblasti vývoja environmentálnych technológií a zavádzania inovácie v oblasti hospodárenie s krajinou

♦ Vysoké Tatry majú šancu ísť svojou vlastnou cestou, nemôžu konkurovať napríklad Alpám, ale primerane svojej veľkosti a tradícii ponúknuť svoje kvality a jedinečnosť.

♦ Dialóg a komunikácia partnerov v území je kľúčová pre úspech a udržanie prosperity regiónu.

Na presadenie tejto vízie je potrebná súčinnosť verejnej správy na všetkých úrovniach, na úrovni vlády, regionálnej samosprávy ako aj obcí v regióne Vysokých Tatier.

Primátor mesta Ján Mokoš pri tejto príležitosti odovzdal účastníkom projektu certifikáty o absolvovaní Tatranskej školy regionálneho rozvoja. Išlo predovšetkým o ocenenie aktívnej účasti viac ako 88 členov 11 pracovných skupín..

Princ Filip sa po oboznámení s výsledkami projektu stretol v menšom kruhu s lídrami Tatranskej školy regionálneho rozvoja, ktorí mu odovzdali špeciálny dar, v koži viazanú knihu Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma. Paradigma navrhuje využívanie vody pre prevenciu pred klimatickou zmenou. Veľkou výzvou pre región Vysoké Tatry je uplatniť ju práve v Tatrách, ako v prvom regióne v Európe. Preto Paradigma bola darovaná aj primátorovi Vysokých Tatier Jánovi Mokošovi a prvej dáme Slovenska Silvii Gašparovičovej na znak, že Nová vodná paradigma vznikla na Slovensku..

Projekt Tatranská škola regionálneho rozvoja organizovalo mesto Vysoké Tatry v čase od jesene 2007 do jesene 2008 a jeho realizáciu zabezpečovalo v spolupráci s Mimovládnym strediskom pre podporu projektov, n.o., Štátnymi lesmi TANAP, neziskovou organizáciou Ľudia a voda. Projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu.

Koordinátor projektu: Michal Kravčík
V Starom Smokovci, 24.10.2008