Vladimír Říha, Rozhled 18.8.2008, 8/2008, str. 44 (www.vmi-rozhled.cz)
Reakce na článek Radovana Holuba “Kůrovcová situace v NP Šumava není znepokojivá

Kůrovcová situace v NP Šumava není znepokojivá, kůrovci se daří dobře – vyhubení mu v NPŠ nehrozí a zóny jeho působení se úspěšně rozšiřují. Pro svůj rozvoj dostal dalších 140 000 m3 kalamitního dřeva, které je pro něj nejatraktivnější. Rušit kůrovce ve vývoji se zakazuje. A dále může kůrovec ukázat co umí i v původních lesích u pramenů Vltavy. Sice mu nejprve rozhodnutím Správy NP byly původní porosty nepozměněné hospodářskou činností zapovězeny, ale to se nyní revolučním rozhodnutím ředitele NPŠ mění (viz článek „Lesy u pramenů Vltavy umírají“, MF 26.6.2008, a naše reakce na něj).

Článek Radovana Holuba (rh, http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=1522) v Rozhledu 7/2008 se snaží navodit dojem, že vše je v pořádku. To není pravda. Není v pořádku, že informace o situaci v NPŠ jsou podávány zmatené, nekonzistentní a přinejmenším zavádějící. Není v pořádku, že současný stav NPŠ není výsledkem odborného a společenského konsensu, ale výsledkem mocenského rozhodnutí. Není v pořádku, že o Národním parku rozhoduje pouze skupinka Vědců, Výzkumníků a Nadšenců, kteří se vůbec nemusí obtěžovat odbornou obhajobou svých rozhodnutí. Není v pořádku, že oponentní názory nejsou vůbec připuštěny k oficiální diskusi. Není v pořádku, že dopady důsledků současného režimu NPŠ na životní prostředí vůbec nejsou brány v potaz.

Není v pořádku, že se zdůvodňování současného stavu pružně mění: nejprve se měla zvýšit biodiverzita smrkových porostů přirozeným zmlazením – pak ovšem Vědci objevili, že přirozeným zmlazením smrku vznikne zase jen smrk; pak měly být „nevhodné“ hospodářské porosty nahrazeny přírodními pralesy, protože jenom pralesy odolají kůrovci – ukázalo se ovšem, že kůrovec pralesy nijak nešanuje; potom měly být do lesa zavedeny přírodní procesy, protože v něm předtím zřejmě chyběly – pak ovšem Vědci nedokázali podat výčet přírodních procesů, které v lese chyběly; teď tedy NP má být oblastí harmonické přírody, a nikoli „fackovací panák v rukou politiků“ – to asi proto, že jsme volali po tom, že NP nemá být bezcennou hračkou pro ty, jejichž odbornost v problematice lesních ekosystémů se redukuje na politickou moc, jíž momentálně vládnou.

Článek cynicky hovoří o tom, že se neobjevily „žádné závažné nebo alarmující skutečnosti“. Fotografie na http://www.npsumava.cz/stranky.php?idc=1523 pak asi mají ilustrovat, že zeleného lesa je ještě dost, takže dalších nějakých pár tisíc hektarů lesa může ještě klidně odumřít. Protože i mrtvý les zřejmě plní řádně všechny funkce lesa, včetně přirozeného zmlazení, jak je vidět na jediné trochu detailnější fotografii porostu v Trojmezenském pralese. Podivuhodné ovšem je, jak les dokázal za těch pár let, co odumřel, zmladit a úspěšně odrůst na asi 30-letý podrost. Dokáží to ti Vjedci kouzla!…