Jaroslav Petr, OSEL 14.09.2008

Mírné zimy přispěly v Britské Kolumbii ke kalamitě, při které padlo za oběť hmyzím škůdcům asi 85 000 kilometrů čtverečních horského lesa. Zelené borové lesy se změnily na rezavě hnědé plochy mrtvých stromů.

Tým vedený Wernerem Kurzem z National Resources Canada se zabýval otázkou, jaký bude mít odumření lesa vliv na bilanci oxidu uhličitého v oblasti mezi Skalistými horami a pobřežím Pacifiku. Tamější borové lesy se rozkládají na celkové ploše 374 000 kilometrů čtverečních a podle Kurze a jeho spolupracovníků z nich v období od roku 2000 do roku 2020 zmizí 270 megatun uhlíku. Část uhlíku sice zmizí z lesa, ale bude i nadále vázána a neuvolní se do ovzduší ve formě oxidu uhličitého. Tento uhlík zůstane především ve dřevě, které bude vytěženo z poškozených porostů.


Lesy v Britské Kolumbii ničí nepatrní brouci a mění ho ve velký zdroj skleníkových plynů. Uvolňuje se o polovinu více oxidu uhličitého, než kdyby les vyhořel. (Foto: Peter Brosseau)

Většina uhlíku však unikne do ovzduší v podobě skleníkového plynu oxidu uhličitého při rozkladu dřevní hmoty uhynulých stromů.
Dřívější studie předpokládaly, že vzestup teplot spolu s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého a oxidů dusíku v ovzduší může zvýšit množství oxidu uhličitého, které lesy odejmou z ovzduší, tím, že se zvýší růst stromů v lesních porostech. Kurz ale upozorňuje na to, že vzestup teplot má na bilanci oxidu uhličitého i negativní dopad.

Za normálních okolností borové lesy Britské Kolumbie vážou o něco více oxidu uhličitého, než kolik jej produkují. Výjimkou jsou roky rozsáhlých lesních požárů, kdy se velké objemy dřevní hmoty mění na oxid uhličitý. Hmyzí škůdci ale lesní požáry překonávají. Les, který zahubí, uvolňuje o polovinu více oxidu uhličitého než spálený porost. Negativní efekt hmyzích škůdců je podstatně dlouhodobější než vliv požárů. Obnova lesa nově vysazenými stromy není s to zvrátit negativní bilanci lesa zničeného škůdci v nejbližších dvaceti letech.

Ani těžba dřeva ze zničených porostů nepomáhá k vylepšení bilance oxidu uhličitého. Stromy napadené škůdci jsou často napadeny houbami. Dřevo zasažené dřevokaznými houbami se nehodí k průmyslovému zpracování a většinou se využívá jako palivo. To vede k dodatečnému uvolnění oxidu uhličitého. Těžba navíc poškozuje i bylinné patro lesů a to vyvolává další uvolňování oxidu uhličitého z uhynulé vegetace. Kurzův tým publikoval výsledky svých výzkumů v prestižním vědeckém týdeníku Nature.