Tomáš Krček, OSEL 05.07.2008 (též ekonomika.ihned.cz 28.07.2008)

Co vyhání ceny potravin ve skutečnosti do výše ? Podle dosud v tajnosti držené studie Světové banky dochází k překvapivému závěru: produkce biopaliv zdražuje ceny potravin podstatně více, než se dosud připouštělo.

Tato studie odporuje všem doposud běžným pokusům o vysvětlení vrůstu cen potravin : Nikoliv zvýšená poptávka, nikoliv zvýšený konsum masa, nýbrž výroba pohonných hmot z rostlin vyhnala cenu potravin na celém světě až o 75 %, píše se v dokumentu Světové banky, z kterého cituje Guardian. Tato studie se opírá o detailní analysu mezinárodně uznávaného ekonoma Dona Mitchella a stojí v drastickém kontrastu k odhadu USA – píše denník. Spojené státy kladou podíl pro zvýšení cen potravin v důsledku výroby biopaliv na méně než 3%.

V této studii – jedné z nejvíce do detailu jdoucích, které byly doposud vytvořeny, jde dle Guardianu taky o následné působení politiky biologických paliv pro trhy s potravinami: v prvé řadě vedla tato politika k tomu, že stále vyšší část polností je určena pro výsadbu odpovídajících plodin. V USA jde mezitím více než jedna třetina obilní produkce na výrobu etanolu a v Evropě je reservována pro výrobu bionafty polovina produkce rostlinných olejů.

K tomu ještě navíc změněná situace na trhu přispěla k tomu, že farmáři své polnosti už předem reservují pro rostliny, které se využívají v produkci biopaliv. A nakonec k vyhánění cen přispěli i finanční spekulanti.

Mitchellovy odhady jsou dokonce větší, než odhady velkých organizací ochránců životního prostředí. Kupříkladu britská organizace Oxfam odhaduje podíl boomu biopaliv na vzrůstu cen potravin na nějakých 30%, jak vychází najevo ze studie, zveřejněné v Oxfordu na konci června pod názvem “Ještě jedna nepříjemná pravda”.

Následky jsou dramatické. Oxfam soudí, že kvůli stoupající poptávce po biopalivech bylo v minulých letech zahnáno do chudoby 30 milionů lidí. Oxfam píše, že mnoho lidí, kteří 60 až 80 procent svých příjmů museli vydávat za jídlo, nemohou unést téměř dvojnásobné ceny potravin během minulých třech let. Světová banka odhaduje, že kvůli tomuto vývoji bylo do chudoby uvrženo 100 milionů lidí.

“Politické elity zřetelně ignorují velký vliv produkce biopaliv na ceny potravin”, říká zástupce Oxfamu Robert Bailey v Guardianu. “Zatímco jsou lobbyistické skupiny v průmyslových zemích obslouženy, roste v chudých zemích hlad”.

Výroba pohonných hmot z rostlin vyhnala cenu potravin na celém světě až o 75 %.

Vysoce postavení “rozvojoví” politici vycházejí dle Guardianu z toho, že Světová banka svou dubnovou analysu doposud nezveřejnila z ohledu na amerického presidenta G.W.Bushe. “Světová banka by se stala politickým terčem pro Bílý dům”, řekl jeden politik pro rozvoj a pomoc třetímu světu.

Bush nedávno obvinil z rasantně rostoucích cen potravin zvýšenou poptávku Indie a Číny. Zpráva Světové banky ovšem označuje důvod vzrůstu a potíže v dodávkách potravin rostoucí poptávce po biopalivech v USA a Evropě.

Přechodem užívání fosilních paliv na biopaliva se má zmenšit produkce plynů, poškozujících klima. Navíc chtějí být průmyslové státy méně závislé na stále dražší ropě.

Japonská vláda oznámila mezitím v předpolí summitu šéfů států G-8, které se bude konat 7.-9. července na ostrově Hokkaido, že dává pro potravinovou pomoc zaostalým zemím dalších 50 milionů US$. Podle údajů japonského ministerstva zahraničí už darovalo, nebo zajistilo potravinovou pomoc v hodnotě 200 milionů dolarů. Sedm vedoucích průmyslových států a Rusko (G-8) chtějí na svém summitu radit o stoupajících cenách potravin a pohonných hmot.

Prameny: Spiegel, The World Bank, Reuters