Šumavské obce sdružené ve Svazu obcí Národního parku Šumava zažalovaly v březnu ministra životního prostředí Martina Bursíka za nečinnost při řešení hrozící kůrovcové kalamity. Ministrova nečinnost brání obcím v povinnosti pečovat o obecní lesy, kterou jim ukládá zákon. Žalobu na ministra proto podaly k Městskému soudu v Praze. Žalobou chtějí obce Bursíka donutit, aby jasně rozhodl o velikostí území, kde lesníci nebudou proti kůrovci zasahovat.