OSEL 21.12.2007

Na celém světě narůstá odpor k činnosti Mezivládního panelu o změně klimatu. Výrazem toho je tato výzva Organizaci spojených národů podepsaná význačnými vědci z celého světa. Množí se skutečné vědecké zprávy na rozdíl od zpráv, o kterých hlasují právníci a lidé vzdělaní v humanitních oborech a nikoliv přírodovědných a které nakonec píší vládní úředníci, kteří zřídka mají ponětí o vědeckých metodách a ještě méně o meteorologii a klimatologii. Míněny jsou tím samozřejmě zprávy Mezivládního panelu o změně klimatu. O vědeckých poznatcích nelze hlasovat.


Generální tajemník Organizace spojených národů (od 1.1.2007) Pan Kimun (uvádí se také výslovnost Ban Gimun) z jižní Koree se dal na karieru diplomata když v roce 1962 vyhrál cestu do Washingtonu včetně návštěvy amerického prezidenta J.F.Kennedyho.

Publikováno ve středu, 12 prosince, 2007
13. prosince 2007
Jeho Excelenci Ban Ki-Moon
Generální tajemník, Organizace Spojených národů
New York, N.Y.

Vážený pane generální tajemníku,

Odpověď: Klimatická konference OSN vede svět zcela špatným směrem

Není možné zastavit klimatickou změnu, přirozený fenomén, který věky ovlivňoval lidstvo. Geologické, archeologické, ústní a psané dějiny dokládají dramatické a složité problémy vzniklé neočekávanými změnámi teploty, srážkami, větry a jinými klimatickými proměnnými a předložené minulým společenstvím. Proto musíme státy vybavit tak, aby se staly přizpůsobivé vůči plné paletě těchto přirozených fenomenů podporou ekonomického růstu a tvorbou bohatství.

Mezivládní panel o změně klimatu Organizace spojených národů (IPCC OSN) vydává stále více a více alarmující závěry o vlivu klimatu na lidstvo produkující kysličník uhličity (CO2), neznečisťující plyn, který je důležitý pro fotosyntézu rostlin. Zatímco chápeme důvody, které IPCC vedly k názoru, že CO2 emise jsou škodlivé, jsou jeho závěry jako ospravedlnění na implementaci politiky, která chce výrazně zmenšit budoucí prosperitu, zcela neadekvátní. Zvláště není vžito, aby bylo významně možné změnit globální klíma škrty v produkci skleníkových plynů. Na vrchu všeho, poněvadž pokusy snížit emise zpomalí ekonomický vývoj, současný přístup OSN k redukci CO2 pravděpodobně zvýší utrpení lidí z budoucí změny klimatu než by je snížilo.

Souhrny IPCC pro tvůrce politiky jsou nejčastěji čtené zprávy IPCC mezi politiky a nevědeckými pracovníky a jsou podkladem většiny formulací politiky změny klimatu. Jenomže tyto Souhrny jsou připravovány relativně malým jádrem sepisujícího týmu, nehledě na konečné koncepty schvalované větu po větě vládními zástupci. Velká většina IPCC přispěvatelů a posuzovatelů, a desítky tisíc jiných vědců, kteří mají odborné vzdělání aby mohli tyto věci komentovat, nejsou do přípravy těchto dokumentů zapojeni. Souhrny proto nemohou řádně reprezentovat shodný názor mezi experty.

Na rozdíl dojmu zanechaným shrnujícími zprávami IPCC:
● Nedávná pozorování fenomenů jako např. ústupy ledovců, nárůst hladiny moře a migrace druhů citlivých na teplotu nejsou důkazem abnormální změny klimatu, poněvadž žádná z těchto změn nevybočuje z hranic známé přírodní variability.
● Průměrná míra oteplování 0,1 až 0,2 stupňů Celsia za desetiletí zaznamenaná satelity během 20. století zapadá do známých přírodních hodnot oteplování a ochlazování během posledních 10000 let.
● Vedoucí vědečtí pracovníci, včetně některých starších zástupců IPCC uznávají, že dnešní počítačové modely nemohou předpovídat klíma. Souhlasně s tím, a navzdory počítačovým předpokladům nárustu teplot, neexistuje žádné netto globální oteplení od roku 1998. Že současná hladina teploty sleduje opožděnou periodu oteplování 20. století je konzistentní s přirozenou multi-dekádovou nebo tisíciletou klimatickou oscilací v současnosti.

V ostrém protikladu k často opakovaným tvrzením, že věda změny klimatu je „ustálená“, pozoruhodný nový experty posouzený výzkum vrhl na hypotézu nebezpečného lidmi způsobeného globálního oteplování dokonce více pochyb. Ale poněvadž pracovní skupiny IPCC byly obecně instruovány, aby posoudily pouze práce do května 2005 (viz IPCC) nejsou tyto důležité práce zahrnuty do jejich zpráv, tj. hodnotící zprávy IPCC jsou již materiálově zastaralé.

Klimatická konference na Bali byla plánována tak, aby svět vedla cestou přísných omezení CO2, ignorujíce lekci ze zjevného neúspěchu Kjótského protokolu, z chaotického charakteru evropského obchodního trhu s CO2 a neúčinnosti jiných drahých iniciativ na omezení emisí skleníkových plynů. Vyvážené analýzy nákladů/užitku nepodporují zavedení celosvětových opatření na krytí a redukcí spotřeby elektřiny za účelem omezení emisí CO2. Navíc je iracionální aplikovat „princip prevence“, protože mnoho vědců uznává, že klimatické ochlazování a oteplování jsou realistickými možnostmi během střednědobé budoucnosti.

Současné soustředění OSN na „boj se změnou klimatu“, jak je ilustrováno ve zprávě z 27. listopadu Program vývoje zprávy vývoje lidstva (Development Programme”s Human Development Report) odvrací pozornost vlád od adaptace na hrozby nevyhnutelným přirozeným změnám klimatu, bez ohledu na jejich formu. Národní a mezinárodní příprava na takové změny je nutná, se zaostřením na pomoc našim nejvíce zranitelným občanům, aby se přizpůsobili podmínkám, které leží před námi.

Pokusy zabránit globální změně klimatu jsou hlavně marné a představují tragické chybné přidělení zdrojů, které by bylo lepší utratit na reálných a naléhavých problémech lidstva.

S úctou

Následující jsou signatáři dopisu z 13. prosince Banu Kimonovi, generální tajemník Organizace spojených národů na Klimatické konferenci na Bali organizovanou OSN.

Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired vice-chancellor and president, University of Canberra, Australia
William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa; Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand
Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg
Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, U.K.; Editor, Energy & Environment journal
Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
Reid A. Bryson, PhD, DSc, DEngr, UNE P. Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin
Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta
R.M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa
Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma
Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J.
Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University
Lance Endersbee, Emeritus Professor, former dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State University
Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University of Western Ontario
David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of “Science Speak,” Australia
William Evans, PhD, editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame
Stewart Franks, PhD, Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai”i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and Technology, University of Hawai”i at Manoa
Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey
Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig, Germany
Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
Fred Goldberg, PhD, Adjunct Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of “Climate Change 2001, Wellington, New Zealand
William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical Meteorology Project
Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut
Louis Hissink MSc, M.A.I.G., editor, AIG News, and consulting geologist, Perth, Western Australia
Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona
Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity; founder and director of the Institute of Economic Analysis
Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman – Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland
Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling – virology, NSW, Australia
Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, Toravere, Estonia
Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia
David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
Madhav Khandekar, PhD, former research scientist, Environment Canada; editor, Climate Research (2003-05); editorial board member, Natural Hazards; IPCC expert reviewer 2007
William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia”s National Climate Centre and a consultant to the World Meteorological organization”s Commission for Climatology Jan J.H. Kop, MSc Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Prof. of Public Health Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
Prof. R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of International Relations), The Netherlands
The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary
David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware
Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology, Risks and Environment, CNRS
Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant and power engineer, Auckland, New Zealand
William Lindqvist, PhD, independent consulting geologist, Calif.
Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology
A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former President of the European Association of Science Editors
Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science, University of Missouri-Columbia
Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization (89-97), New Zealand
Alister McFarquhar, PhD, international economy, Downing College, Cambridge, U.K.
Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph
John McLean, PhD, climate data analyst, computer scientist, Australia
Owen McShane, PhD, economist, head of the International Climate Science Coalition; Director, Centre for Resource Management Studies, New Zealand
Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University
Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen”s University
Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA”s Deregulation Unit, Australia
Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
Lubos Motl, PhD, Physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
John Nicol, PhD, Professor Emeritus of Physics, James Cook University, Australia
David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa
James J. O”Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University
Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University
Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota
Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan
Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the Netherlands Institute for Isotope Geosciences
Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief – Safety, Quality and Environment, Royal Netherland Air Force
R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology
Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C.
Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and Environmental Geology, University of Oslo, Norway
Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA
S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director Weather Satellite Service
L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario
Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama, Huntsville
Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
Hendrik Tennekes, PhD, former director of research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager – Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC
Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations, New Zealand
Len Walker, PhD, Power Engineering, Australia
Edward J. Wegman, PhD, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia
Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of Technolgy and Economics Berlin, Germany
Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology, University of Helsinki, Finland
David E. Wojick, PhD, P.Eng., energy consultant, Virginia
Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
A. Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics, University of Bologna, Italy


Vchod do místa konání konference Změna klimatu v Nusa Dua, Bali, 3-14 prosince 2007.


Plenární zasedání konference


Zuřící Al Gore na konferenci Změna klimatu.


To Nikita Chruščov byl na plenárním zasedání OSN 13. října 1960 mnohem klidnější a zul si pravou botu, kterou pouze položil před sebe. Poťouchlíci z toho udělali, že botou mlátil do stolku.

Všimněte si, že pán vlevo od Nikity se dobře baví. Existují dokonce svědci, kteří viděli, že botou mlátil a svědci, kteří viděli, že nemlátil.

Není-li možné zjistit událost, která se stala před očima stovek lidí, z nichž mnozí dosud žijí, jak lze věřit hypotéze globálního oteplování, šířené z “důvěryhodného” zdroje Organizace spojených národů? A z takových “důvěryhodných” zdrojů jako je americká a britská vláda?

Pro mladší ročníky: Chruščov odhalil na 22. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu kult osobnosti J.V.Stalina a vladl Sovětskému svazu do roku 1964, kdy byl sesazen klikou v čele s Brežněvem, které lze charakterizovat jako neostalinisty.

Zdroj
http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=164004

 

 
Autor: Igor Tureček
Datum: 21.12.2007 14:22