Téměř dvě stovky návštěvníků, převážně lesníků z vědecké i praktické sféry, přijely 20. 9. 2007 na mezinárodní konferenc “Šumava – zelená střecha Evropy 2007. S referáty vystoupili přední čeští odborníci na lesní ekosystémy, starostové šumavských obcí a také hosté ze zahraničí: ředitel NP Bavorský les K. F. Sinner (Německo) a správce lesů kláštera Schlägl J. J. Wohlmacher (Rakousko). Ministr životního prostředí M. Bursík se bez omluvy nezúčastnil a na konferenci se dostavil jeho nový náměstek F. Pelc, který asi po 14 dnech od nástupu do funkce zatím nemá o problematice NP Šumava přehled, takže na některé otázky nemohl odpovědět. Chyběl také ředitel NP Šumav F. Krejčí, který večer před konferencí prý onemocněl chřipkou a nechal se tedy zastupovat svým náměstkem L. Hoškem.

Program konference (aktualizovaný v místě konání) zde.

Na konferenci navazovala diskuze pro veřejnost. V panelu zasedli a na otázky z publika odpovídali: L. Hošek, náměstek ředitele NP Šumava, K. F. Sinner, ředitel NP Bavorský les, V. Krečmer, CSc., Česká lesnická společnost, R. Mrkva, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

 

, F. Nykles, zástupce obce Rejštejn v Radě NP, S. Barantálová, Svaz obcí NP Šumava, J. Štich, o. s. Šumava 21.

Sborník referátů z konference zde.

Další materiály (foto, referáty nezařazené do sborníku atd.) budou postupně doplněny.