Šumava21, 25. 3. 2007

Ing. František Krejčí je ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a zároveň je náměstkem ředitele Správy NP Šumava a vedoucím Sekce péče o národní park.

„Proč stát podstupuje riziko střetu zájmů při udělování dotací z fondu a jak moc jsou obě funkce náročné, když je může zastávat jeden člověk?“ ptá se občanské sdružení Šumava 21 .

Stížnost na tyto skutečnosti zaslalo o. s. Šumava 21 ministru životního prostředí již 1. února. Odpovědi se však dosud nedočkalo. Fond přitom například loni v červnu přidělil Správě NP a CHKO Šumava dotace na výkup pozemků ve zvláště chráněném území v celkové výši asi 2,9 milionu korun (viz příloha 1), což oprávněně vyvolává otázky o možném střetu zájmů.

„Ředitel SFŽP má jistě možnost ovlivňovat úspěšnost žádostí o podporu z fondu,“ uvedl jednatel o. s. Šumava 21 Jiří Štich. „V obou funkcích by sice měly být prioritní zájmy přírody, ale právě praxe postupů v NP Šumava nás zrovna nepřesvědčuje o tom, že jsou pro šumavskou přírodu těmi nejprospěšnějšími.“

Sdružení pochybuje ve své stížnosti i o kvalitě vykonávané práce při zastávání takových funkcí současně. „Pokud jsou skutečně tak jednoduché a nevýznamné, že je lze vykonávat souběžně, lze pochybovat o jejich smyslu jako samostatných funkcí,“ napsalo. „Pokud tomu tak není, lze pochybovat o kvalitě jejich vykonávání, pokud je zastává tatáž osoba.“ Tehdejší ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš přitom v září loňského roku při uvádění Ing. Krejčího do funkce ředitele SFŽP hovořil o ambiciózních plánech proměny této instituce. Ing. Krejčí byl podle sdělení ministerstva životního prostředí (viz příloha 2) pověřen vedením SFŽP „do ukončení standardního výběrového řízení na tuto funkci“, podle všech dostupných informací je ředitelem dosud (viz příloha 3).

Stejně tak velká očekávání vzbudil Ing. Krejčí i při nástupu na Správu NP Šumava loni v dubnu, a to i přes to, že v polovině devadesátých let musel z vedení správy parku odejít. Důvodem bylo propojení s firmou Park servis Šumava, která si chtěla od správy parku pronajmout veškerou komerční a propagační činnost na 30 let (viz příloha 4). „Odborně a komerčně Park servis Šumava zajistí a využije bohatství Šumavy,“ stojí mimo jiné v návrhu smlouvy (viz příloha 4). V té době zastával Ing. František Krejčí rovněž funkci náměstka ředitele parku a zmíněnou firmu vlastnil jeho tchán.

 
Přílohy:

1) Viz http://www.sfzp.cz/, sekce Rozhodnutí ministra – rozhodnutí pod číslem 7310631 (kraj Plzeňský) a pod č. 7320631 (kraj Jihočeský).
2) Ministerstvo životního prostředí vydalo 25. září 2006 tiskovou zprávu s názvem Státní fond životního prostředí má nového ředitele
3) Státní fond životního prostředí ČR
4) Návrh smlouvy mezi firmou Park servis Šumava a Národním parkem Šumava