Šumava21, 10. 3. 2007

Vážený pane ministře,
my, kteří chceme zachovat zelené lesy i v NP Šumava, jsme netrpělivě očekávali změnu na postu ministra životního prostředí. Váš předchůdce Libor Ambrozek se NP Šumava prakticky nevěnoval (s výjimkou období před volbami), na ministerstvu se obklopil bývalými členy Hnutí DUHA a o strategii ochrany lesa v NP Šumava nechal spolurozhodovat vedoucího sekce Lesy Hnutí DUHA MVDr. Jaromíra Bláhu.

Se změnou na postu ministra jsme si dělali naděje i na změnu v přístupu k ochraně jedinečného přírodního bohatství, které před r. 1991 Šumava skýtala. Větrná kalamita z ledna t. r. pak byla a je pro Vás zkouškou, nakolik jste, jako vysoký státní úředník, ochoten a schopen naslouchat různým názorům, vnímat racionální vědecké výsledky a odlišit je od pseudovědy. Známý americký fyzik Robert Park provedl rozbor toho, čím se liší racionální vědecké výsledky od pseudovědy. Své závěry vyjádřil v sedmi bodech, z nichž na prvém místě stojí toto: „Pseudověda vstupuje na veřejnost především propagací v médiích – v televizi a v rozhlase, kdy slyšené slovo nemá u posluchače příliš dlouhé trvání, či v tisku, který informuje z jednoho dne na druhý a často a rychle mění názory. Jejich zprávy však ovlivní velký počet posluchačů. Vědečtí pracovníci uveřejňují své poznatky s určitým zpožděním ve vědeckých časopisech. Ty mají obvykle nízké náklady, a proto dopad těchto prací na čtenáře je podstatně nižší. Prvá skupina obvykle nebere v úvahu všechna dostupná fakta, ale vybírá si především ta, která odpovídají jejím zájmům a představám. To znamená, že uveřejněné údaje bývají často neobjektivní.“

Z Vašich vyjádření pak vyplývá, že jste při formování svého názoru na zpracování kalamity v NP Šumava dal, podle Roberta Parka, přednost prvé skupině.

Předpokládáme, že za svoje rozhodnutí ponesete nejen politickou, ale i morální a hmotnou odpovědnost v případě, že v NP Šumava dojde v důsledku Vašeho rozhodnutí ke kůrovcové kalamitě, která může přejít až v ekologickou katastrofu.

Pokud můžeme brát vážně Vaše slova, která přinesl tisk, musíme konstatovat, že trpíte právním nihilismem nebo nízkým právním vědomím, když hodláte nařízením ministerstva zrušit platnost lesního zákona na území NP a kalamitu zpracovávat v I. a II. zónách ochrany přírody dle Vaší vůle. Dovolujeme si Vás upozornit, že pro bránění šíření škůdců v NP Šumava (to je i zpracování kalamitního dříví) existují vykonatelná správní rozhodnutí a do jejich změny je povinností podle nich postupovat. V případě, že ministerstvo zahájí správní řízení o jejich změně ve smyslu Vašich výroků, bude naše občanské sdružení jako účastník správního řízení takovýmto změnám bránit a využívat k tomu všech prostředků daných ústavním pořádkem ČR.

Závěrem musíme konstatovat, že naše naděje vkládané do nového ministra ŽP a změny strategie směrem k racionálnímu přístupu k NP Šumava, jste prohlášením z 6. března 2007 zklamal.