Šumava21, tiskové prohlášení 4. 3. 2007

Řádění orkánu Kyrill na Šumavě dostalo tamní národní park do výjimečné situace. Polomy, které se nezpracují, znamenají reálnou hrozbu přemnožení kůrovce, který zničí další rozsáhlé plochy lesa.

„Požadavek Hnutí DUHA na nezpracování kalamity ve druhých zónách parku je protizákonný,“ varuje jednatel občanského sdružení Šumava 21 Jiří Štich.

V případě mimořádných okolností a nepředvídaných škod (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců a pod.) musí majitelé a správci lesů NP Šumava ve II. zónách ochrany přírody udělat vše pro jejich odvrácení a pro odstranění následků škod. Nařizuje jim to vykonatelné správní rozhodnutí. Toto platné rozhodnutí může změnit jen ministerstvo životního prostředí.

„Pokud by snad odpovědní ministerští úředníci smýšleli podobně jako Jaromír Bláha z Hnutí DUHA a rozhodnutí opravdu chtěli změnit, doufám, že na sebe vezmou zodpovědnost za případnou kůrovcovou katastrofu, a to nejen morální,“ podotkl Jiří Štich. „Budeme velice pečlivě sledovat veškerá rozhodnutí konkrétních ministerských úředníků, která by mohla vést k zhoršení situace v NP Šumava.“

Podle sdružení Šumava 21 by ministerstvo životního prostředí mělo přijmout mimořádná opatření a zajistit zpracování a asanaci veškeré kalamity v národním parku, včetně prvních, takzvaně bezzásahových zón. Totéž od ministra životního prostředí požadují starostové šumavských obcí a důslednou likvidaci následků větrné kalamity žádá i Jihočeský kraj.

„Záchranu zelených lesů v NP Šumava a zachování a zlepšení stavu jeho přírodních poměrů v souladu s právními předpisy považujeme za důležitější než údajnou, nikde nekodifikovanou mezinárodní prestiž*),“ dodává jednatel Šumavy 21.

 
*) Často v tisku bývá dezinterpretováno doporučení mise IUCN z r. 2003 o vytvoření velké bezzásahové zóny s hrozbou, že pokud ji nevytvoříme, bude NP Šumava vyškrtnut. Toto doporučení sice existuje, ale existuje i doporučení jiné. Citát ze zprávy mise IUCN: „NP Šumava by si měl podržet svůj status národního parku v České republice, ale jeho kategorizace dle systému IUCN by měla být pečlivě zvážena. Přesun do jiné kategorie dle vnitrostátního práva by znamenal reálné oslabení jeho ochrany a otevřel dveře všem možným zásahům. Na druhou stranu začlenění do kategorie IUCN IV nebo V by mnohem lépe odpovídalo realitě a nezměnilo by významně hodnotu oblasti.“ Toto doporučení je však účelově opomíjeno.

Opomíjeno bývá i další konstatování této mise: „Problém s kůrovcem existoval i v minulosti, avšak možnost kalamity byla vědci i ochránci přírody při zakládání NP Šumava zcela přehlížena. Někteří z přítomných vědců to uznali a jsou připraveni přehodnotit některá svá předchozí doporučení pro národní park, např. bezzásahovou politiku, vzhledem k rozsahu problému a hrozbě pro okolní zóny (přímý dopad na komerční lesy, změna mezoklimatu, vodního režimu atd.). Tento obrat v postojích považují nevládní neziskové organizace za zradu.“ (nevládní neziskové organizace zastupovalo Hnutí DUHA).

(Z materiálu Co zásadního se stalo u NP Šumava v roce 2006, vydaného sdružením Šumava 21)