PNP (Passauer Neue Presse), Freyung, 23. 12. 2005

Výbor národního parku se pře o plánované zóny – obec Linberg opět posílila své NE.

Ohnivé debaty neutichají: Na své poslední schůzi diskutoval komunální výbor národního parku vášnivě o vyhlašování a rozšiřování přírodních zón. Předseda a zemský rada Alexander Muthmann vyzval přitom všechny parkem dotčené obce, aby „konečně bez všech „kdyby“ a „ale“ přiznaly barvu ve věci národního parku.“ Přitom mířil zejména na postoje obce Lindberg, která je proti rozšíření stávajících přírodních zón. Starostka Gerti Menigatová na jednání tento postoj důrazně potvrdila.

Nejprve ředitel národního parku Karl Friedrich Sinner představil výsledky inventury v nejvyšších polohách z roku 2005. Podle nich je prokázáno přirozené zmlazení na 70 %, také přirozený vývoj lesa předčil všechna očekávání. Když přešel na téma „petice v souvislosti s rozšiřováním přírodních zón“, vypukla ve výboru vášnivá diskuze.

Hlavním spouštěčem bylo právo veta ve věci vyhlášení nových ochranných zón, které jedenácti rezidentním (parkem dotčeným, pozn. překl.) obcím poskytl výbor pro životní prostředí Bavorského zemského sněmu. Správa národního parku smí vyhlásit, případně rozšířit přírodní zóny jen tehdy, pokud budou obce jednohlasně pro. Dosud komunálnímu výboru parku stačila k rozhodnutí dvoutřetinová většina hlasů. Rozhodnutí výboru pro životní prostředí přenáší nyní na obce velkou odpovědnost. Někteří členové výboru mají pochybnosti, zda obce této odpovědnosti opravdu dokážou dostát.

Dostat mezinárodní uznání

Předsedající zemský rada Alexander Muthmann má za to, že tato nová veto úprava „předznamenává napětí a těžkosti při jednání o celkovém rozvoji národního parku“. Dal k úvaze názor, že jde o kvalitu národního parku a že 75 % parku musí zůstat bez zásahu. „Musíme si bezpodmínečně udržet mezinárodní uznání,“ zdůraznil Muthmann. Nová veto úprava však tomu stojí v cestě, což sdělil písemně jak ministrovi životního prostředí Werneru Schnappaufovi, tak předsedovi výboru pro životní prostředí, Henningu Kaulovi.

Starostka Gerti Menigat z obce Lindberg zdůraznila, že její obec neprosazuje „totální blokádu“. Starostka trvá na svém dřívějším požadavku nerozšiřovat stávající přírodní zóny a bojovat proti kůrovci do roku 2017.

Zemský rada Heinz Wölfl se pokusil trochu zmírnit vášně a uvedl, že nyní vyrůstá nový, zdravý les. „To nemůže popřít nikdo, kdo se o tomto vývoji chce na vlastní oči přesvědčit,“ řekl. Zemský rada ukázal pochopení pro obavy svého kolegy Muthmanna a podtrhl, že otázka ,Jak se bude národní park vyvíjet v budoucnu?´ je oprávněná a musí být společným přáním. Zemský rada Muthmann ještě jednou zdůraznil, že nynější pozice Lindbergu, nepřipustit žádné rozšiřování přírodních zón do roku 2017, je rozhodnutím velkého dosahu. Je třeba si uvědomit následky této „extra cesty“. „A není dobrou reklamou pro region, pokud je národní park označován například v Süddeutsche Zeitung jako ,podvod v hezkém balení´,“ řekl Muthmann. Certifikace se týká národního parku jako celku.

Na stoupající investice bavorského státu v národním parku poukázal Josef Wanninger ze správy národního parku. Přitom hovořil mimo jiné o „Domovu divočiny“ nebo o „Sklářském muzeu Frauenau.“ „Rozhodující zkouška pro nás všechny jistě přijde.“

Starosta Josef Meininger ze St. Oswald-Riedlhütte podpořil pozici Muthmanna, když se zcela obecně zeptal: „Chceme mít národní park, nebo nechceme?“ Zemský rada Muthmann poprosil o konkrétní a zcela věcné návrhy, jak by přeci jen šlo řešit problematiku přírodních zón.

Aktuální projekty v národním parku

Na své schůzi v lázeňském domě si členové komunálního výboru národního parku vyslechli přednášky o aktuálních projektech v národním parku. Mimo jiné referoval Marco Heurich o telemetrii rysa, Lukas Laux o velmi úspěšné akci „Tady je medvěd“. Také přišly na řadu kooperační záměry s partnery národního parku z oblasti turistiky k tématům „Divoká zvěř“, „Lesní divočina“ a „Marketing Bavorského lesa“, přednesené Josefem Wanningerem. O dalším rozvoji autobusového systému „Igelbus“ a zvyšování jeho atraktivity informoval kolegy z výboru na závěr Richard Schreiner z dopravního referátu.