Jaroslav Pulkrábek, Listy Prachaticka, 10. 9. 2005

Volary – Chceme zelené lesy na Šumavě. To vcelku jednoznačně ve čtvrtek vyjádřilo shromáždění dvou stovek účastníků panelové diskuse k problematice suchých lesů v Národním parku Šumava.

Na akci svolané Občanským sdružením Šumava 21 ve spolupráci se starosty města Volary a Horní Vltavice se sjela opravdu reprezentativní společnost. Starostové obcí, jihočeský hejtman i zástupce Plzeňského kraje, zástupci Senátu, Sněmovny i ministerstva, odborníci na ochranu přírody i lesního hospodářství, vědečtí pracovníci, ředitel parku.

Z téměř čtyřhodinové diskuse zcela jasně vyplynulo, že zastáncům zelené Šumavy nejde o zisk z těžby dřeva, jak je jim podsouváno ekologickými aktivisty, ale o zachování těch hodnot, s kterými byl park zřizován. “Když chce někdo stavět, musí doložit, jaký vliv bude mít jeho stavba na životní prostředí u velkých staveb, pak veřejný zájem. Tady se zasahuje do krajiny výrazným způsobem a nikdo nedoložil, jaký vliv to bude mít na lidi, zde žijící, či potažmo na celou republiku,” uvedl jihočeský hejtman Jan Zahradník a dodal, že každý experiment má svého experimentátora, který nese odpovědnost za případný neúspěch.

A v tomto případě tomu tak není. V podobném duchu se nesly i další příspěvky a celá diskuse. Prokazatelný pokles turistiky v postižených oblastech, vliv na vodní režim krajiny i na přenos škodlivých emisí, zkušenosti a přiznání se k odpovědnosti na bavorské straně. Argumenty odborníků a čísla, nikoli emocionální výlevy. Věci neznalý účastník by měl pocit, že až na nepříliš výrazné vystoupení ředitele parku, který svou účast potvrdil pouhý den před diskusí a náměstka ministra životního prostředí Pojera, často argumentujícího tím, že je ve funkci krátce, vlastně žádný rozpor a tedy i problém v přístupu ke kůrovcové kalamitě neexistuje.

Natolik panovala mezi aktéry shoda, že vlastně šlo o přesvědčování přesvědčených. Panelové diskuse se totiž neúčastnili zástupci hnutí Duha, tvůrci dnešní podoby Zelené střechy Evropy, čímž se již tradičně vyhli přímé konfrontaci svých názorů s názory druhé strany. A tak jediná, mírně rozvášněná diskuse se vedla o množství dusíku v šumavských jezerech. Toto setkání bylo jistě významným bodem, který snad problematiku Šumavy přenese z pražských kaváren mezi odborníky a lidi, kteří na Šumavě žijí.