Zdeněk Šimeček, MF DNES – Jižní Čechy 30. 7. 2005

Věčně zelenou Šumavu již v minulém století opěvovali ve svých dílech hudební skladatelé, básníci a spisovatelé.

Toto vše se pomalu, ale jistě stává minulostí! Ony krásné zelené lesy se mění v mrtvý les a to zásluhou “odborníků”, kteří prosadili a dále prosazují tento způsob hospodaření proti všem názorům skutečných odborníků. Od roku 1991, kdy část jižní a západní Šumavy přešla pod hospodaření nově založeného Národního parku Šumava, začala tato anabáze. Od této doby odborníci typu pana veterináře Bláhy a jemu podobní – publicista pan Just začali mluvit do hospodaření v lesích tohoto celku bez jakékoliv znalosti a hlavně odpovědnosti! Lesníci, kteří zde celé generace hospodařili, jsou zde nazýváni těžaři, kteří jenom lesy drancují za účelem zisku. Na této lži všichni pochopí kvalitu “odborníků”, kteří toto hlásají. Vždyť lesník je v první řadě člověk, který nejprve musí ten les vypěstovat a chránit, aby konečný akt – těžbu podle zákona, který stanoví její výši, provedl.