Jiří Štich, Neviditelný pes 4. 10. 2004

Občanské sdružení Šumava 21 podpořilo otevřeným dopisem starosty šesti jihočeských obcí, kteří požadují přeřazení NP Šumava z II. kategorie do V. kategorie dle kritérií IUCN.

Reaguje tak na hysterické výpady některých ekologických organizací, zejména Hnutí Duha, Správy NP Šumava a samozvaného „šumavologa“ Dr. V. Justa proti této aktivitě zástupců obcí a odsuzuje podsouvání vlivu dřevařské a lovecké lobby. Starostové jsou odpovědní za rozvoj svých obcí a uvědomují si, že turisté k nim jezdí především za zelenými lesy. Za suchými lesy na Šumavu nikdo jezdit nebude. Je nasnadě, že je nejvyšší čas změnit současný přístup státních orgánů ochrany přírody, který vede k destrukci nejcennějších šumavských lesů.

Otevřený dopis starostům

obcí Volary, Strážný, Horní Vltavice, Lenora, Stožec, Nová Pec, kteří ve svém prohlášení požadují přeřazení NP Šumava z kategorie II do kategorie V chráněných území dle IUCN.

Vážení starostové,

jsme ekologické občanské sdružení, které si dalo jako hlavní cíl návrat zdravého rozumu do NP Šumava.

Distancujeme se od ekologických sdružení, včetně divadelního historika Vladimíra Justa, která Vás v tisku napadají za legitimní požadavek přeřazení NP Šumava z kategorie II do kategorie V chráněných území dle IUCN. V tomto smyslu jsme již reagovali dopisem zaslaným redakcím Jihočeských listů a Klatovského deníku s žádostí o jeho otištění. Rovněž na našich webových stránkách www.sumava21.cz se k této problematice vyjadřujeme.

Bezzásahový režim není kritérii IUCN pro chráněné oblasti vyžadován ani pro kategorii II. Odvolávání se na tyto mezinárodní požadavky Hnutím DUHA a dalšími ekologickými organizacemi je nesmyslné a účelové. Do kategorie II jsou zařazována území přírodní nebo téměř přírodní, jinak řečeno území lidskou činností nedotčená nebo prakticky nedotčená. Tomuto kritériu má odpovídat 70 % až 3 chráněného území zařazeného do dané kategorie. Tento požadavek by tedy mělo splňovat zhruba 50 tis. ha z celkové výměry NP Šumava. Je nasnadě, že 50 tis. ha divoké přírody na Šumavě nenajdeme. Váš požadavek je tedy nejen oprávněný, ale i logický.

Management kategorie II chráněných oblastí dle IUCN, jakož i zákon o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje NP Šumava, požadují především zachování a zlepšení životního prostředí. Současná situace v NP Šumava je s tímto požadavkem v hlubokém rozporu. V této věci naše občanské sdružení Šumava 21 připravuje žalobu na Ministerstvo životního prostředí ČR a Správu NP a CHKO Šumava. Uplatňováním principu bezzásahovosti ve jménu zachování přírodního nebo téměř přírodního prostředí správa národního parku a ministerstvo ŽP dopustily zničení přírodního prostředí na několika tisících hektarech a porušily tak všechny výše uvedené právních normy včetně požadavků managementu pro II. kategorii IUCN, tj. zachování nebo zlepšení životního prostředí.

Nedejte se, jsme s vámi! Máte naši plnou podporu.

Dne 2. října 2004
Za o.s. Šumava 21 Jiří Štich – jednatel