Archiv

Premiér převzal petici za zákon pro zelené lesy Šumavy


Předání petice

V úterý 7. května převzal premiér petici, která se staví za zachránění zbývajících lesů v NPŠ před osudem, který potkal již polovinu lesů v NPŠ – před smrtí kůrovcem. I pokud bude svolení uděleno, nebude to nic snadného (požár se hasí nejlépe, pokud se ještě nerozhořel naplno), a i tak ještě část lesů kůrovci podlehne. Tisková zpráva z předání zde.

Cestovní kancelář Kůrovec

Autor: Tomáš Jirsa, Neviditelný pes 04.05.2019

Po dobu téměř dvaceti let nás ekologističtí aktivisté nevládních organizací přesvědčovali, že „kůrovec je lékař lesa“. Někteří představitelé Národního parku Šumava ještě v devadesátých letech tvrdili, že kůrovec napadá pouze staré a nemocné stromy. celý článek...

Odpovědnost MŽP za kůrovcovou katastrofu

Autor: Karel Simon, 04.04.2019

Spoluzodpovědnost Ministerstva životního prostředí – vrchního státního dozoru v lesích na rozsahu kůrovcové kalamity – největší ekologické katastrofy v historii českých lesů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. celý článek...

Kůrovec se chystá posvačit?

Autor: Ivo Vicena, 24.03.2019

Týdeník EURO uveřejnil dne 17. 3. 2019 zajímavý článek Miroslava Zámečníka „Kůrovci se chystají posvačit“. Popisuje kalamitní poměry v lesích kanadské provincie Britská Kolumbie na tamních porostech borovice pokroucené (Pinus contorta) způsobené kůrovcem-lýkohubem (Dendroctonus ponderosa). celý článek...

Proměny kulturní Šumavy a petice

Autor: Pavel Valtr, 25.02.2019

Co dnes chrání národní park, či co chce teprve zřídit

Neoddiskutovatelnou jedinečnou hodnotou Šumavy jsou pozůstatky ledovcového období: jezerní kary s glaciálními jezírky (které byly však v minulosti upravovány proto, aby jezírka pozůstala) a šumavský fenomen – rašeliniště s okrajovou borovicí blatkou, celý článek...

–